Subsidie BOL-stages Fryslân 2021 aangevraagd - en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

De subsidie is een prestatiesubsidie. Dit betekent dat de meeste subsidie die verstrekt wordt op grond van deze regeling direct wordt vastgesteld. Een deel van de versterkte subsidie valt in de steekproef.

Steekproef

Val je in de steekproef? Je ontvangt dan een melding om binnen vier weken de volgende documenten aan te leveren:

  • een kopie van een door alle drie partijen ondertekende model-verklaring (het format staat onderaan deze pagina bij het kopje bestanden);
  • een kopie van een urenregistratie inzake de stage, indien deze is bijgehouden (vrije vorm);
  • een verslag van de werkzaamheden die de stagiair heeft verricht bij de rechtsvorm van de subsidieontvanger (vrije vorm);
  • Een ondertekening van het vaststellingsverzoek (het format staat onderaan deze pagina bij het kopje bestanden);
  • Machtigingsformulier intermediair.
Download alle documenten

Automatische vaststelling

Wanneer je niet binnen de steekproef valt, ontvang je automatisch bericht dat je subsidie is vastgesteld. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

  • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Dreigt het subsidieplafond op een dag te worden overschreden? Dan worden de complete aanvragen die op die dag zijn binnengekomen gerangschikt doormiddel van een loting door de notaris.

  • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de subsidie BOL-stages Fryslân 2021. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall