Subsidie BOL-stages Fryslân 2021 aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2021

Je wilt de subsidie Subsidie BOL-stages Fryslân 2021 aanvragen. Hieronder vind je de stappen die je hiervoor moet doorlopen.

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Start je aanvraag en maak eenmalig een account aan of log in me eHerkenning.
 3. Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten

Download de onderstaande formulieren en vul deze digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer. 

Bij de aanvraag heb je de volgende documenten nodig: 

 • Ondertekening aanvraag (niet benodigd bij gebruik van eHerkenning);
 • Machtigingsformulier intermediair (wanneer van toepassing);
 • De-minimisverklaring (voor ondernemingen); 
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van het bankrekeningnummer;
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud);
 • Kopie van de stageovereenkomst (ondertekend door minimaal 2 van de 3 partijen);
 • Kopie van bewijs van inschrijving van de stagiair bij de onderwijsinstelling.

Heb je vragen over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina De-minimissteun.

Downloads

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • Geen de-minimissteun verleend 

  Als er geen sprake is geweest van de-minimissteun in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor, dan vink je het eerste vakje aan.  

  In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: De startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van geen steun de datum van vandaag in. 

  Beperkte de-minimissteun is verleend 

  Heb je in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wél de-minimissteun ontvangen? Dan vink je het tweede vakje aan. In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: de startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum de datum van vandaag in. 

  Ook moet je het totaalbedrag van de toegekende steun vermelden, hierbij maakt het niet uit of de toegekende steun wel/niet is uitbetaald. Vergeet niet de documenten waaruit de toekenning van de steun blijkt toe te voegen.  

  Reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 

  Het kan zijn dat jouw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de aan te vragen subsidie ook al subsidie/staatssteun heeft ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd.  

  Geef in dat geval aan tot welk bedrag al subsidie/staatssteun is verleend voor de in aanmerking komende kosten.  

 • De stageovereenkomst moet door twee van de onderstaande drie personen en/of organisaties getekend zijn:

  • De stageverlener (het bedrijf die de subsidieaanvraag indient);
  • De stagiair (BOL-student);
  • De onderwijsinstelling waar de stagiair staat ingeschreven.
 • De stagiair heeft deze in veel gevallen zelf in bezit. In andere gevallen kan het bewijs van inschrijving door de student via de online schoolomgeving worden gedownload of worden opgevraagd bij de studentenadministratie.

Kom je er niet uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de subsidie BOL-stages Fryslân 2021. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

Ik wil de Subsidie BOL-stages Fryslân 2021 aanvragen.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall