Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

Ben je melkveehouder in Drenthe? Heb je in 2018 en 2019 een duurzaamheidsplan op laten stellen waarin adviezen staan om de doelen te bewerkstelligen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling. Ontvang tot € 1.500 subsidie voor extern advies of voorlichting/scholing over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan. Voor dit duurzaamheidsplan heb je subsidie ontvangen vanuit de subsidieregeling 200 duurzaamheidsplannen Melkveehouderij provincie Drenthe.

Wil je meer informatie over de regelingen die de provincie Drenthe voor melkveehouders biedt? Ga dan naar www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.
Wil je meer informatie over de regelingen die de provincie Groningen voor melkveehouders biedt? Ga dan naar www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/groningen

In het kort

Deadline indienen aanvraag
01 januari 2023
Besluit op aanvraag
8 weken ?
Subsidiepercentage
100%
Maximale subsidie
1.500,- ?

Voor wie

Melkveehouders in de provincie Drenthe die in de periode van 2018 en 2019 een bekostigd duurzaamheidsplan hebben laten opstellen waarin adviezen staan om de doelen te bewerkstelligen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inwinnen van advies op een specifiek onderwerp uit het duurzaamheidsplan;

 • Het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten over een specifiek onderwerp uit het duurzaamheidsplan;

 • Het bijwonen van scholingsbijeenkomsten over een specifiek onderwerp uit het duurzaamheidsplan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt eerder subsidie ontvangen voor het opstellen van een duurzaamheidsplan vanuit de subsidie 200 duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe'

 • Het duurzaamheidsplan heeft betrekking op emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en/of het toepassen van weidegang;

 • Het advies of de voorlichting/scholing richt zich op een nadere verdieping van een onderwerp uit het duurzaamheidsplan;

 • De hoogte van de subsidie bedraagt per advies maximaal € 1.500,-;

 • Je draagt zelf minimaal € 300,- bij aan de kosten van het advies;

 • De ingeschakelde externe adviesdienst beschikt over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel;

 • De ingeschakelde externe adviesdienst heeft ervaring op het gebied van adviesverstrekking of voorlichting/scholing;

 • De ingeschakelde externe adviesdienst is betrouwbaar gebleken op het gebied van verduurzaming van de landbouw.

Regeling & toelichting

Download alle documenten
 • Openstelling Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe (01-02-19)
  0.27mb
  Download document
 • Wijziging Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe (20-05-19)
  0.2mb
  Download document

Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe aanvragen

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met het SNN.

MAIL MET SNN 

Of bel op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

050 5224 924

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall