Ga naar de inhoud
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Subsidie VIA 2018 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

aanvraag

Benodigde documenten aanvraag

Downloads
3.38mb
Ondertekening aanvraag
0.33mb
Download document
Projectplan
0.04mb
Download document
Model mkb-toets
0.17mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair
0.63mb
Download document
Gegevens medeaanvrager (samenwerkingsproject)
1.11mb
Download document
Verklaring niet-verloners
0.01mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten maakt binnen het project)
0.97mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Verordening, wet-en regelgeving

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Binnen achttien maanden moet het project afgerond zijn. 

De aanvrager kan eenmalig een voorschot van maximaal 80% van de verleende subsidie krijgen. 

Voorschot VIA indienen

 

Behandelproces lopend

 

lopend

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten voorschot

 • Een verslag of (concept) rapport van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 • Urenregistraties. 
 • Een loonstaat of loonstrook per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Deze documenten dienen aangeleverd te worden voor ieder jaar dat er uren worden gedeclareerd. In het geval van een loonstrook dienen de loonstroken van de eerste en laatste maand aangeleverd te worden, waarin de medewerker uren heeft gemaakt ten behoeve van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging.
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden). 
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing.) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatieverplichtigen. 

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
2.16mb
Ondertekening voorschot
0.33mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.01mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair
0.63mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten maakt binnen het project)
0.97mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 18 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

vaststelling

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten vaststelling

 • Een eindverslag van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 • Urenregistraties. 
 • Een loonstaat of loonstrook per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Deze documenten dienen aangeleverd te worden voor ieder jaar dat er uren worden gedeclareerd. In het geval van een loonstrook dienen de loonstroken van de eerste en laatste maand aangeleverd te worden, waarin de medewerker uren heeft gemaakt ten behoeve van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging.
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden). 
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing.) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatieverplichtigen. 

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
2.85mb
Eindverslag VIA 2018
0.05mb
Download document
Ondertekening vaststelling
0.33mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair
0.63mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten maakt binnen het project)
0.97mb
Download document
Format affiche
0.54mb
Download document
Embleem van de Europese Unie
0.06mb
Download document
Logo SNN
0.05mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document
contact

Heb je een vraag?

Neem contact op met team VIA. 

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

idee

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall