Ga naar de inhoud

Het SNN-kantoor is voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst op 16 maart 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Subsidie VIA 2018 plus Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de VIA 2018 Plus. Wil je subsidie van de VIA aanvragen? Kijk dan bij VIA 2020 ontwikkelingsprojecten, VIA 2020 softwareontwikkeling of VIA 2020 organisatie-innovatie.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

aanvraag

Verordening en toelichting

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een tweede voorschot aanvragen? Dat is eenmalig mogelijk! Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag worden gegeven op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.  

Voorschot VIA indienen

 

Behandelproces lopend

 

lopend

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten voorschot

 • Een verslag of (concept) rapport van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
 • Urenregistraties
 • Loonstroken per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Dit betreft een loonstrook van de eerste en laatste maand waarin de betreffende medewerker werkzaamheden uitvoert ten behoeven van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient er ook een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden en/of materiaalkosten)
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten (bij ontwikkelingsprojecten)

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
2.19mb
Ondertekening voorschot
0.33mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.67mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.97mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie VIA 2018 plus hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 18 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

vaststelling

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten vaststelling ontwikkelingsproject

 • Eindverslag van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Urenregistraties
 • Loonstroken per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Dit betreft een loonstrook van de eerste en laatste maand waarin de betreffende medewerker werkzaamheden uitvoert ten behoeven van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient er ook een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden en/of materiaalkosten)
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie VIA 2018 plus hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Benodigde documenten vaststelling organisatie-innovatie project

 • Eindverslag van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Getekende overeenkomst(en) met de externe deskundige(n)
 • Facturen waarin de werkzaamheden zijn gespecificeerd naar uren
 • Betalingsbewijzen van de bovengenoemde facturen

 

  Bijbehorende downloads

  Benodigde documenten vaststelling
  2.3mb
  Eindverslag VIA 2018 plus: organisatie innovatie
  0.05mb
  Download document
  Eindverslag VIA 2018 plus: ontwikkelingsproject
  0.05mb
  Download document
  Ondertekening vaststelling
  0.33mb
  Download document
  Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
  0.1mb
  Download document
  Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
  0.67mb
  Download document
  Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
  0.97mb
  Download document
  Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
  0.12mb
  Download document
  Verklaring niet-verloning
  0.01mb
  Download document

  Handboek EFRO 2014-2020

  Download alle documenten
  contact

  Heb je een vraag?

  Wij kijken graag met je mee!

  Mail met SNN   (050) 5224 908

  We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

  idee

  Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

  SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

  Meer informatie

  bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall