Cijfers 2019

Stimuleren, faciliteren, verbinden. Daar staan wij voor. Als dienstverlener staan we dicht bij onze klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. In 2019 hebben wij ruim € 49 miljoen subsidie verstrekt aan innovatieve projecten in Noord-Nederland. Deze projecten dragen bij aan de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland.  Door te investeren in innovatie hielp het SNN in 2019 onder andere ondernemers nieuwe producten, procedés en diensten te ontwikkelen, verstrekten wij investeringssubsidies voor uitbreidings- of verbeteringsprojecten, hielpen wij woningeigenaren hun huis energiezuiniger te maken en droegen we bij aan de groei van ondernemingen in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Maar er was meer! Op deze pagina geven we cijfers van 2019 van subsidieprogramma’s en regelingen die wij uitvoeren en van onze organisatie.

 

Aanvragen en subsidiebedragen

Wij voeren namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de noordelijke provincies en gemeenten drie subsidieprogramma’s en ongeveer 30 regelingen uit. De drie programma’s die wij (mede) uitvoeren zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)en het Ruimtelijk Economische Programma (REP). Van deze programma’s en regelingen kunnen diverse doelgroepen in Noord-Nederland gebruik maken. Hieronder staat een onderverdeling van het aantal ontvangen aanvragen en de toegekende subsidie ingedeeld naar drie doelgroepen, namelijk Particulieren, MKB ondernemers en Kennisinstellingen, waterschappen, stichtingen en overige organisaties.

 

Particulieren (o.a. waardevermeerdering en zonnelening)

Aantal aanvragen: 6.448

Verleende subsidie (toegekend):  € 36,8 miljoen

MKB ondernemers (o.a. EFRO, MIT, Voucher Fryslân, HR Drenthe, RIG)

Aantal aanvragen: 2.040

Verleende subsidie (toegekend):  € 61.8 miljoen

Kennisinstellingen, waterschappen, stichtingen en overige organisaties (o.a. POP, EFRO en Loket leefbaarheid)

Aantal aanvragen: 394

Verleende subsidie (toegekend):  € 85.6 miljoen

 

Klanttevredenheid

Om onze klanttevredenheid te meten, maken wij voor een aantal subsidieregelingen gebruik van de Net Promotor Score (NPS). De NPS meet in welke mate een bedrijf wordt aanbevolen. De score kan lopen van -100 tot +100. Een positieve score betekent dat meer klanten de organisatie aanbevelen dan afraden/negatief over de organisatie spreken. Hieronder staat een globale indeling van de NPS score en de daarbij horende klantbeleving.

NPS Score & Wat zegt dit over de klantbeleving?

-100 tot 0 : Verbetering nodig

0 tot 30: Goed

30 tot 70: Zeer goed

70 tot en met 100: Excellente

Afbeelding verwijderd.

Wij vragen na een besluitvorming bij de aanvrager om ons een score te geven met daarbij eventuele tips en tops. De resultaten en feedback gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. De NPS score per 31 december 2019 was +23.

 

Organisatiecijfers

Met een enthousiaste groep collega’s zijn wij de subsidiepartner en belangenbehartiger van en voor Noord-Nederland. Hieronder staat de ontwikkeling van werknemers van onze organisatie over het afgelopen jaar weergegeven in aantallen en fte.

Afbeelding verwijderd.

 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall