Sparren met de Matrix:

dé gesprekstafel om innovatieve projecten, technologieën en (strategische) vraagstukken sneller verder te brengen

Je werkt (samen) aan een innovatief idee, vraagstuk, project of vernieuwende technologie. Je hebt hierbij de hulp van meerdere partijen nodig om het idee sneller verder te brengen en concreter te maken. Dan is de Matrix dé plek om in gesprek te gaan!

Wat is de Matrix en wat kan het voor jou betekenen?

De Matrix is een gesprekstafel waar verschillende partners/organisaties uit het Noorden hun krachten bundelen. Met hun kennis, ervaring, brede netwerken en korte lijnen in de wereld van vernieuwing en innovatie, willen zij in de vroege fase van een innovatief idee initiatiefnemers gerichter verder helpen in de zoektocht waarin zij zich met regelmaat bevinden. Of in de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Dit doen zij door tijdens een rondetafelgesprek te sparren over het innovatieve idee, vraagstuk, project of de nieuwe technologie. Het idee wordt waar nodig samen aangescherpt, kennis en ervaringen met elkaar gedeeld en vervolgens worden er verbindingen gelegd naar de juiste kanalen, netwerken, personen of subsidies die iemand nodig heeft. Met als uiteindelijke doel: ideeën en innovaties - waarbij de hulp van meerdere partijen belangrijk is – gezamenlijk sneller verder brengen (1 + 1= 3!). Voor een nóg mooier en sterker Noord-Nederland.

Waarom gesprekstafel de Matrix?

Het idee van De Matrixtafel is ontstaan omdat er nog veel winst te behalen is in het optimaal verder brengen van grote, nieuwe en innovatieve ideeën, vraagstukken, projecten of technologieën in Noord-Nederland. Om verschillende redenen. Bijvoorbeeld doordat er nu regelmatig overlap in projecten is, versnippering van informatie en ideeen die onvoldoende verbonden zijn met al bestaande innovaties. Of: omdat initiatiefnemers niet weten bij welke organisaties of personen ze terecht kunnen of hun innovatie niet juist of aansprekend genoeg opschrijven. Deze issues willen we binnen De Matrix in de vroege fase van een innovatief idee helpen voorkomen en gezamenlijk nadenken over én werken aan een oplossing of de verdere ontwikkeling ervan.

‘De Matrix helpt innovaties te versnellen’

Dennis Carton, directeur Ynbusiness, over de gedachte achter de Matrix

“De Matrix zou wel eens het ideale model kunnen zijn om bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen met elkaar in contact te brengen. Als we weten welke expertise bij wie voor handen is en waar die persoon of dat bedrijf in Noord-Nederland te vinden is, dan kunnen we veel sneller mensen, ideeën en kennis bij elkaar brengen.

Dit is wat we met de Matrix willen bereiken. Als iedereen in Noord-Nederland elkaar weet te vinden, kunnen we met z’n allen innovaties versnellen en de economie aanjagen.

De Matrix is een tabel met namen van bedrijven, mensen en hun verschillende kennis- en expertisegebieden. Stel dat je een vraag hebt over een onderwerp of een bepaald probleem wilt oplossen. Je gooit dat probleem in de groep en waarschijnlijk krijg je dan in no time antwoord van mensen die je kunnen helpen. Omdat die antwoorden uit verschillende invalshoeken komen, kunnen de oplossingen heel vernieuwend zijn.

We zijn onlangs bij wijze van proef met een kleine groep bedrijven en instellingen gestart. Onder het motto #durftevragen leggen we in de Matrix vragen neer. Het is nu al verrassend om te zien wat er uit komt.

De Matrix is dus niet bedoeld als instrument om subsidies te verdelen, maar als een instrument om in Noord-Nederland ideeën los te maken en verder te brengen. Je kunt elke vraag of probleem in de Matrix voorleggen en gebruik maken van de kennis die anderen hebben. Wellicht leidt dit later tot nieuwe of sterkere subsidieaanvragen, maar die ontstaan dan vanzelf.”

Voor wie is de Matrix?

De Matrix is bedoeld voor initiatiefnemers uit het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, netwerken, verenigingen en coöperaties op het gebied van innovatie. 

Wie zitten er in de Matrix?

De stoelen aan de Matrixtafel worden gevuld door relevante partijen uit het noordelijke innovatie eco-systeem. Denk hierbij aan: businessdevelopers van kennisinstellingen en innovatiehubs, de NOM, het SNN, Ynbusiness en de drie Noordelijke Provincies. De Matrix komt ongeveer één keer in de zes weken samen tijdens een rondetafelgesprek. 

Wanneer vindt de Matrix plaats?

De Matrix komt ongeveer één keer in de zes weken samen tijdens een rondetafelgesprek. Een bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur, waarin max. 2 a 3 gesprekken kunnen plaatsvinden. Na je gesprek biedt iemand van de Matrix je vanaf dat moment verdere ondersteuning in de vervolgstappen. 

Sparren met de Matrix? Ga in gesprek!

Werk je (samen) aan een innovatief idee, (strategisch) vraagstuk, project of vernieuwende technologie en wil hierover graag sparren en sneller verder geholpen worden? Ga dan met de Matrix in gesprek. Vul de basisvragen in op het contactformulier en er wordt zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met je opgenomen.

Matrix en Smart Up!

De Matrix gesprekstafel is een van de resultaten die voortkomt uit het Smart Up! Event. Tijdens dit Evenement ging Noord-Nederlandse overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen aan de slag met het vernieuwen van onze regionale innovatiestrategie.

Lees meer over Smart Up! 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall