Interreg Projecten

Het SNN werkt samen met andere Europese regio's binnen verschillende Interreg projecten. Op deze pagina vind je een overzicht van de Interreg Europe en Noordzee projecten waarbij het SNN betrokken is.

Interreg Europe: Beyond EDP

Hoe stimuleren we bedrijven, kennisinstellingen en relevante partners in Europa om samen op zoek te gaan naar nieuwe ideeën die tot innovaties kunnen leiden? Die vraag staat centraal in het Europese Interreg-project Beyond EPD. Een project waar elf partners uit negen landen, waaronder het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, aan deelnemen.

Stimuleren van cross-overs

Kennisinstellingen en bedrijven hebben elkaar nodig om tot innovaties te komen en die daadwerkelijk om te zetten naar verkoopbare producten en praktische toepassingen. Het mkb kan daarbij een belangrijke rol vervullen. In Noord-Nederland bijvoorbeeld behoort 95 procent van de bedrijven tot het midden- en kleinbedrijf. Daar zijn koplopers, ontwikkelaars, toepassers en volgers bij. De meeste bedrijven in Noord-Nederland vallen in de categorie volgers, wat betekent dat innovatie nog lang niet bij alle ondernemers boven aan de agenda staat. 

Datzelfde probleem speelt ook in andere Europese regio’s. Dit was in 2014 de reden om het project Beyond EPD te starten. De projectdeelnemers delen hun kennis en ervaring en gaan samen op zoek naar de succesfactoren om innovatie te stimuleren. Daarnaast willen ze weten wat zij als overheden en (management-)organisaties kunnen doen om bedrijven en kennisinstellingen daarbij te faciliteren. Doel is dat er interessante cross-overs ontstaan op de kruispunten tussen sectoren. Het project Beyond EPD wil daarmee het entrepreneurial discovery proces binnen Europa versterken en een boost geven aan de Regionale Innovatie slimme specialisatie strategie (kortweg RIS3-strategie) die sinds 2014 door Europa is omarmd.

Afbeelding verwijderd.

 

Beyond EPD: sleutelproject voor Europa

Het project Beyond EPD gaat over de kern van de Europese innovatiestrategie en is daarmee een sleutelproject voor het bereiken van het doel dat Europa in 2020 wil bereiken: een economie die draait om slimme, duurzame en inclusieve groei. Het project Beyond EPD stimuleert relaties en dwarsverbanden tussen regio’s en ook tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders.

Naar BeyondEDP Website

 

 

ClusterFY

Clusters zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling van een regio. Deze samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden spelen een sleutelrol in het bevorderen van innovatie in een regio. Het Interreg Europe-project ClusterFY richt zich op de samenwerking tussen clusters in verschillende regio’s. 

Clusters 

Een cluster is een groep van onderling verbonden bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden. Clusters ondersteunen het mkb bij het vormen van strategische partnerschappen. Die partnerschappen stimuleren de ontwikkeling van innovatieve ideeën en kunnen sectoren en grenzen overschrijden. 

Interreg Europe: ClusterFY 

Het Interreg Europe-project ClusterFY helpt regio’s bij het aanscherpen van hun clusterbeleid. Binnen het project delen acht regio’s uit heel Europa hun successen en uitdagingen op het gebied van clustermanagement. Doelstelling is het verbeteren van het regionale en nationale beleid voor clusters. Denk daarbij bijvoorbeeld aan subsidies. Subsidies kunnen helpen om clusterprocessen te versterken. Daarnaast wil het project de samenwerking tussen clusters uit verschillende regio’s bevorderen. Zo kunnen clusters een plaatsje vinden in innovatieve en internationale waardeketens.    

Afbeelding verwijderd.
Noord-Nederland  

Noord-Nederland is ervan overtuigd dat clusters bijdragen aan de ontwikkeling van een creatief ecosysteem voor innovatie in de regio. Met behulp van het ClusterFY-project kan Noord-Nederland haar clusters nog beter ondersteunen. Binnen ClusterFY heeft het SNN een voortrekkersrol bij het vertellen van verhalen en delen van informatie over het project.

Naar de ClusterFY website

 

Interreg Europe: PASSPARTOOL

Bij het Interreg-project PASSPARTOOL wordt gekeken naar de monitoring van open innovatie. Innovatie hoeft niet altijd R&D-gedreven te zijn of om technologische ontwikkelingen te gaan, maar hoe monitor je dit soort innovaties?

Het concurrentievermogen van het mkb hangt sterk samen met hun vermogen om te innoveren. Maar de innovatiedynamiek is hier  niet alleen afhankelijk van R&D en technologische veranderingen, maar vaak ook van minder evidente, minder geformaliseerde en moeilijker te beoordelen factoren. Hierbij spelen vooral organisatorische en relationele dimensies een rol. Dit is zowel relevant voor regio's waar middelgrote en laag-technologische sectoren en zeer kleine/micro-ondernemingen de lokale economie leiden, als voor die gebieden met een sterke aanwezigheid van economische sectoren die verband houden met sociale innovatie en minder afhankelijk zijn van formeel R&D.

De gemeenschappelijke uitdaging voor de projectpartners van PASSPARTOOL, afkomstig uit zeven regio's in heel Europa, is de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en indicatoren die hen in staat stellen de niet-R&D-gestuurde innovatiedynamiek beter te begrijpen en te beoordelen, met een sterke nadruk op de directe betrokkenheid van de beleidsbegunstigden bij het proces van beleidsontwerp, -monitoring en -evaluatie.

De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van het vermogen van overheidsbeleidsmakers, om efficiënt beleid te ontwikkelen ter ondersteuning van niet-formele, ‘soft’ en open innovatieprocessen. De nadruk ligt hierbij op  op niet-R&D-gestuurde en sociale innovatie.

Meer informatie? Kijk dan op www.interregeurope.eu/passpartool/

 

Interreg North Sea: GrowIn 4.0

Concurrerend blijven ten opzichte van producenten in lage loonlanden. Dat is het doel van GrowIn 4.0. Het samenwerkingsproject stimuleert en helpt mkb’ers in de maakindustrie in de noordzeeregio om smarter te ondernemen.

GrowIn 4.0 maakt toolbox voor mkb’ers in maakindustrie

De trend binnen de maakindustrie (fabrieken) is digitalisering, smart factories. Dit komt door de toename van computergestuurde productieomgevingen. Bedrijven verzamelen steeds beter en meer gegevens. Door deze data aan elkaar te koppelen, te delen binnen de keten, te analyseren en de waardevolle uitkomsten toe te passen, ontstaat groei: GrowIn 4.0!

De allerbeste tools

In de periode tot oktober 2020 selecteert en kiest Het SNN initiatieven, ook wel tools genoemd, die mkb’ers in de maakindustrie verder kunnen helpen. We laten deze testen door de doelgroep. Alleen de allerbeste tools halen de eindstreep. Die komen in een gevalideerde toolbox waarmee mkb’ers vanaf eind 2020 hun voordeel kunnen doen.

Concurrerend blijven

GrowIn is een samenwerkingsproject binnen Interreg North Sea Region. Hierin werken 15 partners uit vier verschillende landen samen om mkb’ers in de maakindustrie in de noordzeeregio te helpen concurrerend te blijven ten opzichte van producenten in lage loonlanden. Dit doen zij door ondernemers voorlichting te geven, handvatten te bieden en met elkaar te verbinden. Zo stimuleert en helpt GrowIn mkb’ers om smarter te ondernemen.

 

Interreg North Sea Region: Periscope

Innovatieve projecten verbinden die bijdragen aan de realisatie van een duurzaam ecosysteem in de Noordzeeregio. Dat is waar samenwerkingsproject Periscope zich voor inzet.

Een sterkere economie in de Noordzeeregio

Periscope is een samenwerkingsproject binnen Interreg North Sea Region dat eind 2017 is gestart en loopt tot 1 oktober 2020. Binnen Periscope zetten twaalf partners uit zes landen zich samen in voor de realisatie van een duurzaam en innovatief ecosysteem in de Noordzeeregio. Dit doen zij door interregionaal en internationaal het mkb en kennisinstellingen te helpen bij de totstandkoming van projecten die bijdragen aan deze ambitie.  Zij kunnen profiteren van de kennis en het netwerk van de twaalf partners.

Samenwerken

Ondernemers en kennisinstellingen in Noord-Nederland krijgen via Periscope de kans om in contact te komen met andere partijen, bijvoorbeeld organisaties met aanvullende kwaliteiten, om mee samen te werken. Zo kunnen er mooie innovatieve en duurzame projecten ontstaan die bijdragen aan het ecosysteem en aan een sterkere blauwe economie in de Noordzeeregio. 

Beter milieu en duurzaamheid

De twaalf partners zetten zich interregionaal en internationaal in om innovaties ‘los te krijgen’ die bijdragen aan een beter milieu en duurzaamheid in de Noordzeeregio. Dit kan van alles zijn: onderhoud van windmolens of schepen met een drone, algen kweken in zee, autonoom varende schepen, oude boorinstallaties op de Noordzee opknappen en hergebruiken, bladen van windmolens afbreken tot bouwsteentjes zodat hergebruik van materialen mogelijk wordt, enzovoort. 
 

Partners Periscope:

we werken samen met:

 1. Denemarken, Aarhus University.
 2. Denemarken, Offshoreenergy.dk
 3. Duitsland, Center of Maritime Technologies.
 4. Duitsland, 4strat GMBH.
 5. Nederland, Nederland Maritiem Land.
 6. Nederland, Hanze University of Applied Sciences Groningen.
 7. Nederland, Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
 8. Noorwegen, South Norway European Office.
 9. Noorwegen, Global Center of Expertise NODE.
 10. Verenigd Koninkrijk, European Marine Energy Centre.
 11. Zweden, Business Region Götenborg.
 12. Zweden, RISE Research Institutes of Sweden.

Naar de Periscope website

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall