Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Culturele parels

De culturele schijnwerpers waren in 2018 gericht op Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa. Dit prachtige predicaat en de talloze evenementen die worden georganiseerd, hebben een geweldige uitstraling en een spin-off voor het hele Noorden.

Leeuwarden-Fryslân krijgt de komende jaren vervolg met culturele 'proeftuinen' ook in Groningen en Drenthe, op het gebied van beeldende kunst, muziek en theater. De drie noordelijke provincies hebben tevens samen het initiatief genomen tot het vierjarige culturele experimenteerprogramma We the North. Samen werken we aan een bruisend cultureel ecosysteem. Het Noorden is rijk aan culturele parels. We beschikken over een sterke vertrouwde basis en hebben aandacht voor het nieuwe.

Eenheid in verscheidenheid

Op 12 maart 2018 presenteerde Minister Van Engelshoven namens het kabinet haar visiebrief cultuur. Cultuur heeft een eigen, intrinsieke waarde. Met de verbindende kracht van cultuur als motor voor sociale-maatschappelijke vernieuwing, sluit Noord-Nederland aan op de open samenleving die het Rijk ziet. We the North kiest net als het Rijk voor een sterke basis voor cultuureducatie en ziet talentontwikkeling als een belangrijke pijler, waarbij aandacht is voor de artistieke top en de breedte.

Wij vinden dat de minister met haar inzet recht doet aan de kwaliteit van gerenommeerde gezelschappen, orkesten en musea en dat ze aandacht heeft voor een goed evenwicht tussen het vertrouwde en het nieuwe. De grote investering in het gebouwde erfgoed - in het bijzonder de extra inzet in Groningen - wordt gewaardeerd. We the North onderschrijft de investering van het Rijk in cultuur.

Samenwerking op Noordelijke schaal

De drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen hebben samen het initiatief genomen tot het vierjarige culturele experimenteerprogramma We the North. We beogen daarmee een vliegwieleffect te creëren voor samenwerking in de regio en werken aan een structurele versterking van de noordelijke culturele infrastructuur.

We the North ziet een duidelijke meerwaarde in de samenwerking met het ministerie van OCW ter versterking van het noordelijke ecosysteem. We moeten oog hebben voor de verschillen in stedelijke en regionale regio’s, in omvang en inzet. Cultuur moet hierin voor iedereen bereikbaar zijn. Nu al investeren de 7 noordelijke overheden gezamenlijk €2,4 miljoen extra, aanvullend op bestaande cultuurmiddelen, in het noordelijke culturele profiel. Met de regionale proposities die de minister vraagt, zijn we in het Noorden alvast begonnen.

Wat hebben we nodig?

Het Noorden wil in samenwerking met het ministerie inzetten op:

  • Programmatisch werken aan de vernieuwing van kunst: een noordelijk programma met een gezamenlijk fonds, mede gevoed door rijksmiddelen, dat ingezet kan worden voor unieke projecten, vernieuwende projecten buiten de gebaande paden, nieuwe samenwerkingen en verbreding van kunst en cultuur met andere maatschappelijke thema’s. Hiermee wordt geïnvesteerd in het versterken van het regionale profiel en de maatschappelijke impact van kunst en cultuur.
  • Voldoende vrije ruimtes in subsidiebeschikkingen aan BIS en Fondsinstellingen, om regionaal opdrachtgeverschap aan deze instellingen mogelijk te maken. Maak een bijdrage aan de regionale propositie onderdeel van de criteria in de BIS, zo ontstaat synergie tussen de regionale en Rijkscriteria.
  • Regionale vertegenwoordiging in toewijzingscommissies fondsen om de samenhang tussen de regionale positie en de landelijke impact van een instelling te bewaken.

 

 

Download alle documenten
Foto culturele hoofdstad leeuwarden - foto Wietze Landman

Het succes Leeuwarden - Fryslân Culturele Hoofdstad 2018

Leeuwarden – Fryslân is in 2018 namens Nederland Culturele Hoofdstad van Europa. Culturele Hoofdstad geeft een grote culturele, maatschappelijke en economische impuls aan de duurzame versterking van Leeuwarden/Fryslân en de totale noordelijke regio.

Proeftuinen

Het programma in 2018 houdt niet op bij de provinciegrens: Drenthe werkt bijvoorbeeld samen met LF2018 in twee grote projecten uit het hoofdprogramma: IntoNature (beeldende kunstmanifestatie) en WelStaat (Muziektheater), beide rond Frederiksoord. In Groningen programmeert het Groninger Museum ‘noordelijke romantiek’, het NNO maakt deel uit van diverse onderdelen van het hoofdprogramma en viltkunstenaar Claudy Jongstra werkt vanuit de Suikerfabriek in Groningen en is daar ook te zien. Daarnaast wordt een Groninger culturele ambassade in Leeuwarden geopend.

Met proeftuinen in 2019 en 2020 laten we graag zien hoe we de maatschappelijke bijdrage van LF2018 - in aansluiting op andere beleidsterreinen - verder ontwikkelen.

EBBA-awards: Groningen behoudt uitreiking Europese muziekaward

De keuze van de Europese Commissie voor de uitreiking van MMETA award is op Groningen gevallen. De Music Moves Europe Talent Awards is de nieuwe naam van de prijs van de Europese Unie voor populaire en hedendaagse muziek en is ter ondersteuning van nieuw muzikaal talent bij hun internationale carrière. Deze opvolger van de EBBA-awards wordt jaarlijks uitgerijkt op Eurosonic Noorderslag in Groningen, het platform voor en over Europese popmuziek.

Betrokken bestuurders

Wethouder Paul de Rook
Paul de Rook
Wethouder Paul de Rook
Paul de Rook
Wethouder gemeente Groningen

Wethouder Sjoerd Feitsma
Sjoerd Feitsma
Wethouder Sjoerd Feitsma
Sjoerd Feitsma
Wethouder gemeente Leeuwarden

Wethouder Robert Kleine
Robert Kleine
Wethouder Robert Kleine
Robert Kleine
Wethouder gemeente Emmen

Gedeputeerde Fleur Gräper
Fleur Gräper
Gedeputeerde Fleur Gräper
Fleur Gräper
Gedeputeerde provincie Groningen

Gedeputeerde Cees Bijl
Cees Bijl
Gedeputeerde Cees Bijl
Cees Bijl
Gedeputeerde Provincie Drenthe

Gedeputeerde Sietske Poepjes
Sietske Poepjes
Gedeputeerde Sietske Poepjes
Sietske Poepjes
Gedeputeerde provincie Fryslân

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall