Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Foto Noord in Nieuwspoort

Sterk Noord-Nederland

Wat een geweldige regio is het toch! Het Noorden heeft ons land heel veel te bieden. Ruimte, economische pijlers, innovatie en een gezonde arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u tien toppers. Wat hebben we te bieden? Wat hebben we nog nodig? De kansen en uitdagingen liggen voor het oprapen.

Download alle documenten

Sterk Noord-Nederland: Klaar voor Europese verkiezingen 2019

Jetta Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, heeft tijdens de European Week of Regions and Cities in Brussel de aanpak van Noord-Nederland voor de Europese verkiezingen in mei 2019 overhandigd aan Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij, Matthijs van Miltenburg en Esther de Lange.

Voorzitter Jetta Klijnsma overhandigd Noord-Nederlandse inzet aan Europarlementariërs

Noord-Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een goede toegang tot de Europese structuur- en investeringsfondsen, grensoverschrijdende samenwerking, duurzame en slimme mobiliteit, het versterken van de positie van de regio in de energietransitie, het bevorderen van innovatie in de landbouw en het stimuleren van een circulaire economie. ‘Alleen door samen te werken kan Noord-Nederland inzetten op de transitie van lineaire economie naar circulaire economie en van traditionele industrie naar industrie 4.0. We werken tevens aan transitie in de zorg en transitie van traditionele landbouw naar duurzame landbouw. Sterk Noord-Nederland is transitie pur sang. Nergens wordt de noodzaak naar energietransitie zo gevoeld als in Noord-Nederland. En ik hoef u vast niet uit te leggen waarom’, aldus Jetta Klijnsma.

Noord-Nederland heeft dan ook haar koers uitgezet voor na 2020 en wil werken aan een regionale ontwikkelingsstrategie. Het noorden ziet daarbij Europese fondsen als vliegwiel voor regionale ontwikkeling. Noord-Nederland is daar de afgelopen jaren succesvol in geweest. Iedere euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling maakte meer dan 4 euro aan investeringen los. Het maakt dat het noorden onder andere goed boert, met water werkt, circulair is, gezond ouder wil worden en energie geeft. Noord-Nederland wil zich hier blijvend sterk voor inzetten.

De overhandiging vond plaats op 10 oktober tijdens de Top Dutch Experience in de Bibliotheek van Solvay in Brussel. Tijdens het netwerkevent werden noordelijke showcases gepresenteerd rondom de thema’s energie, circulaire economie en landbouw, aan de hand van aansprekende noordelijke voorbeelden.

Lees hier de Noord-Nederlandse inzet

Download alle documenten
Foto vrouw voor gebouw Europese Unie

Thuis in Europa

Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa. Wij hebben bewezen dat de regionale economie sprongen kan maken dankzij ondersteuning uit Europese fondsen. Het geld wordt hier goed besteed. 

Foto zonnepanelen

Het Noorden geeft energie

Als 'Energy Valley' loopt Noord-Nederland voorop in de transitie naar duurzame energievoorziening. Nut en noodzaak van de omschakeling op hernieuwbare energie worden in onze regio het meest gevoeld. Geen wonder dat overheden en bedrijfsleven sterk inzetten op duurzame energiebronnen en innovaties.

Lees meer

Foto van spijkerstof op gras

De circulaire regio

De kernkwaliteiten van het Noorden geven ons een voorsprong op weg naar een groene toekomst. Het Noorden heeft de ambitie om de groenste regio van Nederland te worden en fungeert als vliegwiel naar een nationale circulaire economie. 

Foto vrouwelijke ingenieur

Proeftuin voor innovatie

Complexe maatschappelijke vraagstukken? Het antwoord ligt vaak in het Noorden. Onze regio werkt eendrachtig aan toonaangevende mondiale thema’s. Wij weten het zeker: innovatie is de sleutel.

Innovatie in Noord-Nederland

Files? Het Noorden geeft lucht

Ons land slibt dicht. Op wegen en op het spoor. Willen we een totaal infarct voorkomen?

Kijk naar het Noorden!

Foto van trein
Foto Planten in Kassen

Nog beter boeren in het Noorden

Nergens ter wereld is de grond zo vruchtbaar en is het klimaat zo geschikt voor boeren. Noord-Nederland is een topgebied voor landbouw en agrifood. Nu en in de toekomst.

Foto Krimp gesloten winkel

Krimp biedt kansen

Een relatief klein land als Nederland hoort in balans te zijn. Momenteel blijft een aantal gebieden achter. Dat vraagt om actie. 

Lees meer

Foto van meisje met EDU-robot

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het aantal banen in Noord-Nederland groeit. Maar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn ook hier niet in evenwicht. Er blijven nog teveel mensen onnodig aan de kant staan. De regio heeft een aanpak ontwikkeld die werkt! 

Toplocatie voor rijksdiensten

Nu de Randstad kraakt in haar voegen, is er een mooie kans voor een betere spreiding van rijksdiensten. In Noord-Nederland is voldoende hoog opgeleid personeel beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Ook zijn er ruime huisvestingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid.

Lees meer

Foto gevangenis Veenhuizen
Opening Cultutele hoofdstad 2018 Leeuwarden

Culturele parels

De culturele schijnwerpers zijn dit jaar gericht op Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit prachtige predicaat en de talloze evenementen die worden georganiseerd, hebben een geweldige uitstraling en een spin-off voor het hele Noorden.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall