Subsidie Energiebesparing Aardbevingsbestendighuis aanvragen

Aanvragen niet meer mogelijk.

Je wilt Energiebesparing Aardbevingsbestendighuis subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om je woning energiezuinig te maken. 

Je wilt Energiebesparing Aardbevingsbestendighuis-subsidie aanvragen.

  1. Stap 1: Bekijk de benodigde documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
  2. Stap 2: Via de aanvraagknop start je het aanvraagproces. Om een aanvraag in te dienen activeer je eenmalig je account.
  3. Stap 3: In je persoonlijke account upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten

  • Versterkingsovereenkomst waaruit blijkt dat je in een bouwkundig versterkingsprogramma valt;

Nog geen maatregel uitgevoerd?

  • Ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. Let op! Hier moet een startdatum van de werkzaamheden op staan en dient ondertekend te zijn door zowel aanvrager als aannemer. Reden: je gaat een verplichting aan met de aannemer. Bij het toekennen van de subsidie wordt het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald. Hierdoor krijg je het geld beschikbaar voor aanvang van de werkzaamheden. Verplichting aangaan met de aannemer, maar nog geen akkoord voor de subsidie? Advies om met de aannemer te overleggen of een voorbehoud van toekenning subsidie opgenomen kan worden in de offerte;

Maatregel al uitgevoerd en dit met terugwerkende kracht terug ontvangen?

  • Factuur met betalingsbewijs. Let op! Bij het indienen van een factuur mag de factuurdatum niet ouder zijn dan de rapportagedatum van het schriftelijk stuk;
  • Kopie bankpas/bankafschrift. Let op! Het subsidiebedrag kan door ons niet aan de aannemer worden overgemaakt.
     

Formulieren

Download alle documenten

Contact

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Duurzaamheid.

Mail met SNN (050) 522 4924

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall