Subsidie Zonnelening Drenthe 2017 aangevraagd bij het SNN en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Wachtend op verlening, Lopend of al in Vaststelling? Hier lees je wat er met jouw Subsidieaanvraag Zonnelening 2017 gebeurt.

Let op: De 'Zonnelening Drenthe 2017' is gesloten. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen.

Fases van het subsidietraject

Wachtend op verlening

Het SNN controleert de aanvraag: is deze compleet en klopt datgene wat is ingevuld? Zo ja, dan stuurt het SNN de aanvraag door naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Het SVn doet een kredietwaardigheidstoets. Is je kredietwaardigheidstoets positief? Dan ontvang je een offerte voor het aangaan van de lening. Deze onderteken je en stuur je terug naar het SVn. Het SVn geeft een akkoord op je aanvraag door aan het SNN. Bij ontbrekende informatie neemt het SNN of het SVn contact met je op.

Lopend

Wanneer je in aanmerking komt voor de Zonnelening ontvang je een verleningsbeschikking van het SNN. Je hebt dan 24 maanden tijd om de maatregelen uit te voeren. Wanneer de maatregelen volledig uitgevoerd zijn, kun je met declaratieformulieren de kosten bij het SNN declareren.

Vaststelling

Zijn alle maatregelen uitgevoerd? Geeft dit dan door aan het SNN. Met declaratieformulieren kun je de kosten bij het SNN declareren. SNN geeft door dit door aan SVn. Zij sluiten het bouwdepot en geven aan het SNN door dat de lening vastgesteld kan worden.

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Zonnelening.

Mail met SNN

Of bel 050 5224 924 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall