Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Foto RIG2018 - Afbeelding overleggende mensen

Loket gesloten

Fases van het subsidietraject

het volledig maken van de aanvraag

Je ontvangt binnen 1 week van de provincie Groningen een ontvangstbevestiging of een verzoek tot het volledig maken van de aanvraag. Als de aanvraag volledig is, draagt de provincie Groningen deze over aan het SNN. Je aanvraag wordt door ons inhoudelijk beoordeeld. Wij nemen vervolgens contact op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bedrijfsbezoek bespreken we met jou de aanvraag.

Regeling & Toelichting

Verordeningen
1.38mb
Verordening RIG 2017
1.08mb
Download document
Kaderverordening subsidies provincie Groningen
0.03mb
Download document
Kaderverordening subsidies provincie Groningen geldig vanaf 1 oktober 2017
0.27mb
Download document
Wet & regelinggeving
1.25mb
Regionale Steunkaart 2014-2020
0.05mb
Download document
AGVV 2014 Nr. 651/2014 van de commissie
0.69mb
Download document
AGVV 2017/1084 van de commissie tot wijziging van de verordening Nr. 651/2014
0.51mb
Download document
Publicaties
0.92mb
Subsidieplafond RIG 2017
0.23mb
Download document
Intrekkingsbesluit RIG 2017
0.46mb
Download document
Ophoging budget RIG 2017
0.23mb
Download document

Voortgang rapporteren

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project moet binnen 36 maanden zijn afgerond.

Elke 12 maanden rapporteer je over de voortgang van het project. Hiervoor gebruik je het formulier dat op deze pagina beschikbaar is. Met het indienen van de rapportage kan je ook een voorschot aanvragen. De hoogte van het voorschot bepalen we door de kosten die volgens je rapportage gemaakt en betaald zijn, te vermenigvuldigen met het verleende subsidiepercentage.

Stuur het ondertekende en ingescande formulier samen met de relevante bijlagen naar rig@snn.nl

Projectwijziging indienen

Je moet een wijziging in jouw project altijd vooraf schriftelijk aan ons melden. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in projectactiviteiten, financiers, begroting, uitvoeringstermijn en dergelijke. Samen met jou kijken we in hoeverre de wijziging gevolgen heeft voor de verleningsbeschikking. Gebruik voor een projectwijziging het onderstaande formulier samen met de van toepassing zijnde bijlagen. Het is belangrijk dat je de reden van wijziging goed motiveert.

Stuur het ondertekende en ingescande formulier samen met de relevante bijlagen naar rig@snn.nl

Publicatievereiste

Wanneer je subsidie vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen ontvangt, zijn er publicatievereiste van toepassing. Op deze pagina staat aangegeven aan welke publiciteitsvereisten je dient te voldoen wanneer je een bouwbord plaats.

Publiciteitsvereiste en logo’s projecten met projectnummers t/m RIG011

Op uw bouwbord moet het volgende worden vermeld: ‘dit project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijke Economische Programma en door het ministerie van EZ’. Tevens moeten de logo’s van het SNN, het ministerie van EZ en de provincie Groningen op het bouwbord worden vermeld.

Publiciteitsvereiste en logo’s projecten met projectnummers vanaf RIG012

Op uw bouwbord moet het volgende worden vermeld: ‘dit project wordt medegefinancierd door de Economic Board Groningen en het ministerie van EZ’. Tevens moeten de logo’s van het SNN, de Economic Board Groningen, het ministerie van EZ en de provincie Groningen op het bouwbord worden vermeld.

Downloads

Download alle documenten

Vaststelling Indienen

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Hiervoor gebruik je het formulier dat op deze pagina beschikbaar is. Je kunt tot maximaal 13 weken na uitvoering van het project het vaststellingsverzoek indienen. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt en betaald tijdens het project, stellen wij het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Stuur het ondertekende en ingescande formulier samen met de relevante bijlagen naar rig@snn.nl

Downloads

Download alle documenten
Foto zittende ondernemers

Wil jij andere ondernemers inspirerend met jouw project?

Foto laptop voor heb je een vraag

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder!

rig@snn.nl 050 522 4900

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall