Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij - Drenthe 2018 aangevraagd - En nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het POP3 webportal

Fases van het subsidietraject

Wachtend op verlening

De aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie, het SNN en RVO. Samen streven wij ernaar om binnen 22 weken na de uiterste indieningsdatum een besluit te nemen. Het besluit ontvang je per e-mail.

Behandelproces

Behandelproces tot aanvraag

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn in.

Tussentijdse betaling aanvragen?

Je hebt een deel van de werkzaamheden in het project uitgevoerd. De bijbehorende kosten zijn gemaakt en betaald. Dan mag je één keer per jaar een verzoek tot tussentijdse betaling aanvragen. Het totaalbedrag van de tussentijdse betaling moet minimaal € 50.000,- zijn of 25% van de subsidie. Na het beoordelen van de aangeleverde documenten wordt bepaald hoeveel kosten worden vergoed. Vervolgens krijg je het geld op jouw rekening gestort. Wij streven ernaar om binnen 13 weken na de uiterste indieningsdatum van je deelbetaling een besluit te nemen. Alle documenten die je nodig hebt voor het indienen van een tussentijdse betaling vind je hieronder. Mail de documenten naar pop3@snn.nl en vraag je verzoek tot tussentijdse betaling aan via het POP3 webportal.

Voortgangsverslag indienen?

Je bent verplicht om één keer per jaar een voortgangsverslag in te dienen. Je kunt het voortgangsverslag ook samen met een verzoek tot deelbetaling indienen. Met behulp van het onderstaande format kan je het verslag opmaken. Voeg eventuele andere stukken toe zoals foto’s van bijeenkomsten, geplaatste advertenties en dergelijke. Mail het verslag en de documenten naar pop3@snn.nl.

Wijziging doorgeven?

Wijzigt er iets binnen het project? Maak gebruik van het ‘formulier melding & wijziging projecten POP 3’. Stuur het ingevulde formulier naar pop3@snn.nl. Daarnaast dien je het wijzigingsverzoek in via het POP3 portal.

Wanneer een wijziging invloed heeft op de uitvoering van het project of de voorwaarden verleningsbeschikking dan moeten wij dat beoordelen. In sommige gevallen krijg je een nieuwe verleningsbeschikking toegestuurd. Wij laten dat per e-mail aan je weten. In de verleningsbeschikking staat je einddatum van het project. Na de einddatum van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Let op: dit is mogelijk tot dertien weken na afloop van het project tenzij anders is aangegeven in het openstellingsbesluit.

Behandelproces

Behandelproces lopend

Documenten deelbetaling - voortgang

Download alle documenten

Vaststelling

Heb je het project afgerond en wil je een vaststelling indienen? Een verzoek tot vaststelling moet je binnen 13 weken na de einddatum van het project indienen. Dit kan ook eerder. Aan de hand van de gemaakte projectkosten stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd. De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. De documenten die je nodig hebt voor het indienen van een vaststelling vind je hieronder terug. Mail de documenten naar pop3@snn.nl en vraag je verzoek tot vaststelling aan via het POP3 webportal.

Behandelproces

Behandelproces vaststelling

Documenten vaststelling

Download alle documenten

Wil je een betaling aanvragen of een wijziging doorgeven?

foto laptop

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team POP3.

Mail met SNN 

Of bel met (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall