• (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen

Subsidie Voucherregeling mkb Fryslân Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2019 00:00

Wachtend op verlening, Lopend of al in Vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag Voucherregeling mkb Fryslân gebeurt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail. 

Behandelproces aanvraag

 

behandelproces aanvraag

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten aanvraag
1.54mb
Ondertekening aanvraag
0.25mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair
0.55mb
Download document
Model mkb-toets
0.31mb
Download document
De de-minimis verklaring
0.31mb
Download document
Privacyverklaring
0.12mb
Download document

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. De subsidie wordt binnen 3 weken na verleningsbeschikking op je rekening gestort. 

Binnen zes maanden moet het project afgerond zijn. 

Behandelproces lopend

 

lopend proces

Vaststelling

Aan het einde van het project ontvang je automatisch een email waarin staat dat de subsidie ambtshalve is vastgesteld. 

 

idee

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

meerdere personen

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall