Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

SNN als belangenbehartiger

Public Affairs Noord-Nederland (SNN)

De adviseurs Public Affairs van het SNN komen actief op voor de belangen van Noord-Nederland in Nederland en Europa. Een belangrijke taak. Ze spreken politici in Den Haag en Brussel onder andere over nieuwe regels, subsidies en beleid die invloed hebben op het Noorden. Regelmatig nodigen zij invloedrijke spelers uit voor overleggen over en werkbezoeken aan Noord-Nederland. Tevens adviseren zij bestuurders, ambtenaren en andere noordelijke partners uit bijvoorbeeld het onderwijs of ondernemers over kansen en mogelijkheden in Den Haag en Brussel. 

Public Affairs in Brussel & Den Haag

Bestuurders in Noord-Nederland zijn opdrachtgever voor de werkzaamheden van de adviseurs Public Affairs. Zij adviseren over de noordelijke standpunten die belangrijk zijn om te laten horen in landelijke en Europese politiek. Het doel: laten zien dat Noord-Nederland een dynamische, duurzame, sociale regio is die innovatieve oplossingen kan bieden voor (inter)nationale maatschappelijke uitdagingen.

Een senior adviseur en een adviseur Public Affairs werken daarom in Den Haag en twee senior adviseurs werken in Brussel. Vanuit het SNN in Groningen wordt de inzet voor de activiteiten in Brussel en de coördinatie van het team Public Affairs geborgd door een adviseur Public Affairs.   

Voor een sterk Noord Nederland

Wat een geweldige regio is het toch! Het Noorden heeft ons land heel veel te bieden. Ruimte, economische pijlers, innovatie en een gezonde arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u tien kansen voor Noord-Nederland. Wat hebben we te bieden? Wat hebben we nog nodig? De kansen en uitdagingen liggen voor het oprapen.

Inzet vanuit Noord-Nederland in Brussel

In Brussel wordt in het belang van Noord-Nederland bij de Europese instellingen en het Europees parlement gelobbyd op de beïnvloeding en de totstandkoming van beleid op de volgende onderwerpen:

 • Regionaal Beleid / Toekomst EU-Fondsen
 • Toekomst landbouwbeleid na 2020 
 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Grensoverschrijdende infrastructuur en transport
 • Healthy ageing

Deze inzet wordt in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de NG4 / Wetsus / RUG gepleegd. Samen staan we sterk!

Huis van de Nederlandse Provincies

Het kantoor van de adviseurs Public Affairs in Brussel is in het Huis van de Nederlandse Provincies. Samenwerkingsverband Noord-Nederland vertegenwoordigt hier de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Ook de andere Nederlandse provincies zijn per regio vertegenwoordigd: Oost-Nederland, Regio Randstad en Zuid-Nederland. De adviseurs van het SNN werken op verschillende inhoudelijke dossiers samen met de vertegenwoordigers van de vier noordelijke grote gemeenten (NG4) en vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven actief in Brussel. Tevens zijn er verschillende teams met de adviseurs van andere regio’s.

Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) 
Trierstraat 59-61 B-1040 Brussel

Contactpersoon
Mara Bubberman
bubberman@snn.nl

 

Inzet vanuit Noord-Nederland in Den Haag

Vanuit Den Haag wordt noordelijk ambtelijk en bestuurlijk bij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven geadviseerd over kansen in Den Haag. Vooral wordt er bij de Tweede Kamer gelobbyd in het belang van Noord-Nederland.

Op de pagina Sterk Noord-Nederland vind je een overzicht van alle kansen en ambities in en van het Noorden.

Sterk Noord-Nederland

Inter Provinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het kantoor van de adviseur Public Affairs in Den Haag is bij het Inter Provinciaal Overleg (IPO). De lobbyisten van SNN vertegenwoordigen hier de collectieve standpunten van de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe. De lobbyisten van SNN zijn actief in de lobby op enkele lobbydossiers binnen het IPO. Tevens wonen zij regelmatig overleggen bij over de afstemming van lobby bij het IPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Inter provinciaal Overleg (IPO)

Herengracht 23, 2511 EG Den Haag
(070) 888 12 12 
communicatie@ipo.nl
 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall