Be Smart Be International: Internationaal circulair ondernemen

Waar
Assen
Wanneer
vrijdag 9 juni 2023 om 09:15

Op vrijdag 9 juni presenteert Robert Doornbos, analist Formule 1 en voormalig autocoureur, het event op het TT-circuit in Assen. Robert geeft een Formule 1 presentatie en zit ook de rest van het programma voor.

Robert Doornbos zal ook ingaan op de situatie hoe de Formule 1 omgaat met de uitdaging om schoner te worden. Duurzaam internationaal ondernemen is natuurlijk een onderwerp waar elke ondernemer mee worstelt. Tijdens dit event worden meerdere kanten van dit verhaal belicht.

Egbert Dommerholt van Hanze University gaat vervolgens in op de verschuiving van maatschappelijke verantwoordelijkheid naar morele verantwoordelijkheid. De samenleving verandert en daarmee ook de waarden die van belang worden gevonden. Door de eeuwen heen is het waarde(n)begrip continu aan verandering onderhevig gebleken. Eerder bepaalde goud de waarde van een goed, vervolgens bepaalde de hoeveelheid arbeid die nodig was om een goed te produceren de waarde ervan. Nog weer veel later werd de waarde van een goed bepaald door de monetaire prijs die eraan gehangen werd. Nu wordt steeds meer uitgegaan van een meervoudig waarde begrip, dat wil zeggen dat de waarde van een goed of dienst niet alleen door de prijs, maar ook door de sociale en ecologische impact van dat goed wordt bepaald. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor bedrijven.

Programma

09:15 - Aankomst met koffie en thee
10:00 - Welkom en opening
11:00 - Paneldiscussie
12:00 - Netwerklunch
13:30 - Einde programma

Interesse?

Meld je aan via de website.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall