Over het SNN

Het SNN. Samen maken we Noord-Nederland nóg mooier en sterker.

Wij zijn het SNN. Een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies. Wij stimuleren, faciliteren en verbinden mensen, ideeën en ambities die bijdragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. Dit doen wij iedere dag door:

  • Het verstrekken van subsidies in Noord-Nederland

  • Het behartigen van de Noord-Nederlandse belangen in Den Haag en Brussel. 

  • Het samenbrengen van de noordelijke bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. 

     

Met als uiteindelijke doel om samen Noord-Nederland nóg mooier en sterker te maken. 

Onze visie

Wij zijn een proactieve, verbindende en wendbare organisatie. Met onze subsidieprogramma's, onze lobbysuccessen en door het samenbrengen van noordelijke bedrijven, (kennis)instellingen. overheden en inwoners dragen wij bij aan waardevol leven - én creëren daarmee impact- in Noord-Nederland. De wensen en behoeften van onze klanten staan daarbij centraal, net als de ontwikkeling van onze medewerkers.

SNN als dienstverlener subsidies

Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren.

Lees meer

SNN als belangenbehartiger

De adviseurs Public Affairs van het SNN komen op voor de belangen van Noord-Nederland in Nederland en Europa. Een belangrijke taak. Ze spreken politici in Den Haag en Brussel onder andere over nieuwe regels, subsidies en beleid die invloed hebben op het Noorden. 

Lees meer

SNN als bestuurlijk platform

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. Lees hier meer over het Dagelijks en Algemeen bestuur en de verschillende Bestuurscommissies van het SNN.

Lees meer