SNN als belangenbehartiger

Public Affairs Noord-Nederland (SNN)

De adviseurs Public Affairs van het SNN komen actief op voor de belangen van Noord-Nederland in Nederland en Europa. Een belangrijke taak. Ze spreken politici in Den Haag en Brussel onder andere over nieuwe regels, subsidies en beleid die invloed hebben op het Noorden. Regelmatig nodigen zij invloedrijke spelers uit voor overleggen over en werkbezoeken aan Noord-Nederland. Tevens adviseren zij bestuurders, ambtenaren en andere noordelijke partners uit bijvoorbeeld het onderwijs of ondernemers over kansen en mogelijkheden in Den Haag en Brussel. 

Public Affairs in Brussel & Den Haag

Bestuurders in Noord-Nederland zijn opdrachtgever voor de werkzaamheden van de adviseurs Public Affairs. Zij adviseren over de noordelijke standpunten die belangrijk zijn om te laten horen in landelijke en Europese politiek. Het doel: laten zien dat Noord-Nederland een dynamische, duurzame, sociale regio is die innovatieve oplossingen kan bieden voor (inter)nationale maatschappelijke uitdagingen.

Een senior adviseur en een adviseur Public Affairs werken daarom in Den Haag en twee senior adviseurs werken in Brussel. Vanuit het SNN in Groningen wordt de inzet voor de activiteiten in Brussel en de coördinatie van het team Public Affairs geborgd door een adviseur Public Affairs.   

Voor een sterk Noord Nederland

Wat een geweldige regio is het toch! Het Noorden heeft ons land heel veel te bieden. Ruimte, economische pijlers, innovatie en een gezonde arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u tien kansen voor Noord-Nederland. Wat hebben we te bieden? Wat hebben we nog nodig? De kansen en uitdagingen liggen voor het oprapen.

Bekijk de kansen

Inzet vanuit Noord-Nederland in Brussel

In Brussel wordt in het belang van Noord-Nederland bij de Europese instellingen en het Europees parlement gelobbyd op de beïnvloeding en de totstandkoming van beleid op verschillende onderwerpen.

Inzet vanuit Noord-Nederland in Den Haag

Vanuit Den Haag wordt noordelijk ambtelijk en bestuurlijk bij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven geadviseerd over kansen in Den Haag. Vooral wordt er bij de Tweede Kamer gelobbyd in het belang van Noord-Nederland.