Wet open overheid

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat overheden bepaalde informatie actief openbaar moeten gaan maken. Een deel van deze informatie maken wij al actief openbaar. Wij vullen deze informatie steeds verder aan. De actief openbaar gemaakte informatie vind je op de pagina van het SNN op overheid.nl.

 

Het indienen van een Woo-verzoek

Zoek je informatie die nog niet openbaar is gemaakt? Dan kun je een Woo-verzoek indienen. De informatie waarvoor je het Woo-verzoek indient moet publieke informatie zijn die bij het SNN is opgeslagen. Geef in het verzoek zo precies mogelijk aan welke informatie je wilt opvragen. 

Het Woo-verzoek kun je op verschillende manieren indienen: 

  • Per post. Stuur je brief onder vermelding van Woo-verzoek naar: Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v. Juridische Zaken, Leonard Springerlaan 15, 9727 KB, Groningen
  • Per e-mail. Stuur je mail onder vermelding van Woo-verzoek naar: juridischezaken@snn.nl
  • Telefonisch. Je bereikt ons op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur op 050-5224900. Vraag naar de afdeling Juridische Zaken 

Procedure

Wanneer je een Woo-verzoek bij ons indient, ontvang je binnen een week een ontvangstbevestiging. Vervolgens kijken wij of de opgevraagde informatie beschikbaar is en maken deze openbaar tenzij er een reden is om dit niet te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er privacy gevoelige informatie in de documenten staat. Dit kan betekenen dat deze informatie is weggelakt in het document of dat je bepaalde documenten niet ontvangt.

Binnen 4 weken na ontvangst van je Woo-verzoek nemen wij een beslissing. Als het niet lukt om binnen 4 weken een besluit te nemen informeren wij je hierover. 

Heb je vragen? Stel ze gerust.

We helpen je graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur.