Wet open overheid

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat overheden bepaalde informatie actief openbaar moeten gaan maken. Een deel van deze informatie maken wij al actief openbaar. Wij vullen deze informatie steeds verder aan. De actief openbaar gemaakte informatie vind je op de pagina van het SNN op overheid.nl.

 

Het indienen van een Woo-verzoek

Zoek je informatie die nog niet openbaar is gemaakt? Dan kun je een Woo-verzoek indienen. De informatie waarvoor je het Woo-verzoek indient moet publieke informatie zijn die bij het SNN is opgeslagen. Geef in het verzoek zo precies mogelijk aan welke informatie je wilt opvragen. 

Het Woo-verzoek kun je op verschillende manieren indienen: 

 • Per post. Stuur je brief onder vermelding van Woo-verzoek naar: Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v. Juridische Zaken, Leonard Springerlaan 15, 9727 KB, Groningen
 • Per e-mail. Stuur je mail onder vermelding van Woo-verzoek naar: juridischezaken@snn.nl
 • Telefonisch. Je bereikt ons op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur op 050-5224900. Vraag naar de afdeling Juridische Zaken

Procedure

Je hebt een Woo-verzoek ingediend. Hoe gaat het proces verder? Bekijk de stappen in het stappenplan hieronder.

Stappenplan Woo-verzoek

 1. Binnen een week na het indienen van jouw Woo-verzoek ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. 

 2. Nadat wij het Woo-verzoek ontvangen hebben, beoordelen wij of het gaat om een verzoek in het kader van de Woo. Ook kijken wij of het duidelijk is welke informatie je wilt opvragen en of je voor het opvragen van deze informatie bij ons terecht kunt. Voldoet jouw verzoek aan deze punten? Dan kunnen wij hem in behandeling nemen. Als de door jou opgevraagde informatie bij een andere overheidsorganisatie beschikbaar is sturen wij jouw verzoek door. Je ontvangt hierover bericht van ons. 

 3. Bij de behandeling van jouw verzoek kijken we of de opgevraagde informatie beschikbaar is. Daarna maken wij de informatie openbaar tenzij er een reden is om dit niet te doen. Bijvoorbeeld omdat er privacygevoelige informatie in de stukken staat. Dit kan betekenen dat deze informatie is weggelakt in het document of dat je bepaalde documenten niet ontvangt. 

  Is er een derde belanghebbende betrokken bij het Woo-verzoek? Bijvoorbeeld een subsidieaanvrager? Dan geven wij de derde belanghebbende voorafgaand aan de openbaarmaking de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In deze zienswijze kan de derde belanghebbende laten weten waarom bepaalde informatie niet openbaar gemaakt mag worden. Hiervoor kan de derde belanghebbende gebruik maken van de uitzonderingsgronden in de Woo. De zienswijze nemen wij mee in ons besluit op het Woo-verzoek. 

  Is de door jou opgevraagde informatie al openbaar? Dan ontvang je van ons een verwijzing naar de plek waar je de informatie kunt vinden. De actief openbaar gemaakte informatie vind je op de pagina van het SNN op overheid.nl

 4. Binnen vier weken na ontvangst van jouw Woo-verzoek nemen we een besluit. Je ontvangt van ons een brief met het besluit en waarom wij de opgevraagde informatie volledig, gedeeltelijk of niet openbaar kunnen maken. Ook ontvang je de openbaar te maken stukken. Deze stukken voegen wij ook toe op de pagina van het SNN op overheid.nl

  Als het niet lukt om binnen vier weken een besluit te nemen dan informeren wij je hierover.  

  Ben je het niet eens met het besluit op je Woo-verzoek? Dan kun je een bezwaar indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaar lees je in de besluitbrief of op de pagina over bezwaarprocedure

Heb je vragen? Stel ze gerust.

We helpen je graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur.