Responsible disclosure

SNN vindt de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

  • Je bevindingen te mailen via onderstaand formulier
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen 3 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • Als aan bovenstaande voorwaarden wordt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien gewenst, je naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Leidraad Nationaal Cyber Security Centrum

Over het melden van zwakke plekken in IT-systemen heeft het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een leidraad gemaakt. Onze Responsible Disclosure is op die leidraad gebaseerd.

Kwetsbaarheid melden

Kans op actief uitbuiten door kwaadwillende? (Verplicht)(optioneel)
Kans op schade? (Verplicht)(optioneel)