Het SNN en Europese subsidieprogramma’s

Al meer dan 20 jaar maakt Noord-Nederland succesvol gebruik van Europese subsidies. Op deze pagina vind je meer informatie over de regionale innovatiestrategie (RIS3) voor Noord-Nederland én over de subsidieprogramma's die op deze strategie zijn gebaseerd. De RIS3 beschrijft 4 grote ontwikkelingen – een circulaire economie, duurzame energie, een positieve en gezonde leefstijl en meer digitalisering - die de basis zijn voor de innovatiestrategie en de doelen die we in Noord-Nederland in de komende jaren gezamenlijk willen bereiken. 

Deze ontwikkelkansen zie je als mkb’er, groot bedrijf of kennisinstelling weer terugkomen in drie concrete, meerjarige subsidieprogramma's. Het SNN verzorgt - voor de drie noordelijke provincies – de uitvoering ervan: het aanvragen, behandelen en verstrekken van Europese subsidies. Dit doen wij voor: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Just Transition Fund (JTF) en het nieuwe Europese programma voor plattelandsontwikkeling (het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; GLB-NSP). De Europese Commissie ondersteunt deze subsidieprogramma’s. 

Meer weten over de RIS3, de Europese programma’s en subsidies? Lees hieronder verder.

Satellietbeeld Noord-Nederland

RIS3: Strategie voor het Noorden

Samen met de drie noordelijke provincies, grote gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers heeft het SNN voor de periode 2021-2027 een Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) opgesteld. Deze samenwerkende partijen zijn verenigd in de Economic Board Noord-Nederland (EBNN).

De RIS3 is dé innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Waarbij we samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen.

Meer lezen over de doelen en transities uit de RIS3 2021-2027? Of wil je meedenken over de maatschappelijke vraagstukken van onze regio?

Lees meer over de RIS3

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Om de regionale economie en het ondernemers- en innovatieklimaat in het noorden verder te ontwikkelen en versterken, werken we aan het Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit doen we samen met de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland. 

Op deze pagina lees je meer over het EFRO-Programma voor regio Noord-Nederland, over de relatie met de regionale innovatiestrategie (RIS3) en over alle samenwerkende partijen binnen het EFRO-Programma in Noord-Nederland.

Naar pagina over het EFRO

Just Transition Fund (JTF)

Het Just Transition Fund (JTF), het fonds voor een rechtvaardige energietransitie, is een Europees subsidiefonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. 

Op deze pagina lees je meer over het JTF-Programma 2021-2027 voor regio Noord-Nederland, over de relatie met de regionale innovatiestrategie (RIS3) en over alle samenwerkende partijen binnen het JTF-Programma in Noord-Nederland.

Naar de pagina over het JTF

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het beleid van de Europese Unie (EU) voor de landbouw en plattelandsontwikkeling. Het doel van het beleid is om een duurzame, concurrerende en veilige voedselproductie te garanderen, terwijl tegelijkertijd de plattelandsontwikkeling wordt ondersteund.

Op deze pagina lees je meer over het GLB en de onderliggende programma's voor de regio Noord-Nederland.

Naar de pagina over het GLB

Bekendmaking besluiten Europese programma's

Benieuwd welke projecten subsidie ontvangen vanuit de Europese programma’s EFRO en JTF? Op onze website houden we per programma een lijst bij met projecten.

Naar pagina bekendmaking besluiten

Raak Geïnspireerd

Hoe worden de regionale innovatiestrategie (RIS3) en de verschillende programma’s doorvertaald naar de praktijk? Kom erachter en lees de inspirerende verhalen van eerdere subsidie-aanvragers –ondernemers, bedrijven, netwerk- en clusterorganisaties en kennis- en onderwijsinstellingen uit Noord-Nederland – over hun projecten.

Revolutie in de glasindustrie: slimme robot zorgt voor slanke flessen

Raak geïnspireerd

Voor twee Groningse hightech-bedrijven begon in 2017 een groot avontuur. Ze ontwikkelden een robot die een revolutie veroorzaakt in de glasindustrie.

Foto Menno Kooistra, Algemeen Directeur STT

Samenwerkingsprojecten

Als organisatie wil het SNN zich op bepaalde (beleids)onderwerpen blijven ontwikkelen. Daarom doen we mee aan verschillende internationale projecten, zoals Interreg-projecten. In een Interreg-project gaan partijen uit verschillende landen met elkaar in gesprek over een bepaald (beleids)onderwerp en de uitdagingen die daarover spelen in iedere regio. Ook proberen de partijen elkaar verder te helpen. Op deze pagina over samenwerkingsprojecten lees je welke projecten dit zijn, wat deze projecten inhouden en welke internationale en regionale partners hierbij betrokken zijn.

Naar pagina samenwerkingsprojecten

Europa om de Hoek

In Nederland worden allerlei projecten financieel ondersteund door verschillende Europese fondsen en subsidieprogramma’s. Voor de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid is het belangrijk dat duidelijk zichtbaar is wat er met dit geld gebeurt en wat verschillende subsidieprojecten opleveren. Bekijk deze projecten en laat je inspireren via de website van Europa om de hoek.

Naar website Europa om de hoek

Naar website Europa om de hoek (programma's 2007-2020)