Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een beleid van de Europese Unie (EU) dat zich richt op de landbouwsector. Het doel van het beleid is om de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te waarborgen. Het GLB heeft twee onderliggende subsidie programma's, namelijk het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en het GLB 23-27.

GLB 23-27

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB 23-27 is de opvolger van het POP3 programma.

De ambitie van het GLB 23-27  is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave. 

Lees meer over het GLB 23-27

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3/POP3+) 2014-2022

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2022 is een subsidieprogramma van de Europese Unie gericht op de ontwikkeling van het platteland. Het programma heeft als doel om de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland te verbeteren, door het stimuleren van duurzame landbouw, natuurbeheer, innovatie en samenwerking tussen verschillende partijen.

Lees meer over POP 3