Bezwaar- en klachtenprocedure

Foto van vrouw achter computer

Heb je een bezwaar of een klacht? Laat het ons weten

Dit doe je door een bezwaar of een klacht in te dienen. Een bezwaar en een klacht zijn juridisch gezien twee verschillende dingen. Maar wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht? En wanneer volg je welke procedure? Dit lees je hier. 

Het verschil tussen een bezwaar en een klacht

Een bezwaar dien je in als je het niet eens bent met (de inhoud van) een besluit van het SNN. Bijvoorbeeld met een besluit waarin staat dat jouw subsidieaanvraag is afgewezen. Of met een besluit waarin staat dat de subsidie lager wordt vastgesteld. In elk besluit dat we nemen staat onderaan de besluitbrief een ‘bezwarenclausule’. Wanneer dit in de brief staat, is er de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Een bezwaar kan je dus alleen indienen als je een besluit hebt ontvangen. Dien je bezwaar wel op tijd in: binnen zes weken na verzending van het besluit.  

Een klacht dien je in als je het niet eens bent met de manier van handelen of juist het niet handelen van (een medewerker van) het SNN. Het gaat om een gedraging. Bijvoorbeeld wanneer je vindt dat je onjuist bent behandeld voor wat betreft omgangsvormen en fatsoen. Of wanneer je van mening bent dat we niet zorgvuldig omgaan met de door jou verstrekte informatie. Een klacht kan je in principe altijd indienen.  

Beide gevallen kennen een eigen procedure. Hieronder lees je meer over beide procedures en vind je alle informatie die je nodig hebt om een procedure te starten.

Ga naar de klachtenprocedure

Ga naar de bezwaarprocedure