Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027

Hoe wordt onze noordelijke regio nog innovatiever en slimmer? Hoe maken we onze samenleving circulair, groener, gezonder en digitaler? En hoe spelen we samen in op de toekomst? In Noord-Nederland zoeken we innovatieve ideeën, initiatieven en oplossingen die onze regio verder helpen. Met onze regionale innovatiestrategie (RIS3) zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Waarbij we samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van RIS3 te kunnen bereiken. 

Op deze pagina lees je meer over het EFRO-Programma 2021-2027 voor Noord-Nederland, welke subsidies er beschikbaar zijn of komen en over alle samenwerkende partijen binnen het EFRO in Noord-Nederland.

EFRO-Programma 2021-2027

Met het subsidieprogramma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken we aan het ontwikkelen van de regionale economie in het noorden. Dit doen we samen met de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland. Noord-Nederland richt zich op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter hoe het noorden dit doet met de subsidies binnen het EFRO-Programma.

EFRO-Programma 2021-2027

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de samenhang binnen Europa versterken en de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. In Noord-Nederland werken we binnen het EFRO subsidieprogramma aan een open en creatief ondernemers- en innovatieklimaat, waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelkansen en slimme ideeën die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. De vier transities uit de regionale innovatiestrategie (RIS3) zijn de basis voor deze ontwikkelingen: van een lineaire naar een circulaire economie, van zorg naar (positieve) gezondheid, van fossiele naar hernieuwbare energie en van analoog naar digitaal. Verderop deze pagina kun je meer lezen over de RIS3, de transities en de ontwikkelkansen.

127,5 miljoen euro voor Noord-Nederland

Met het EFRO-Programma kunnen we in Noord-Nederland 127,5 miljoen euro inzetten om de regionale economie verder te ontwikkelen. De Europese Commissie heeft hiervan 108 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft het bedrag met 19,5 miljoen euro aangevuld. Tot 2027 gaan er meerdere subsidies open binnen het noordelijke EFRO-Programma. Het SNN verzorgt de uitvoering van dit programma, onder andere in de vorm van het openstellen van deze subsidies en het behandelen van de aanvragen van projecten.

Besluiten over toekenningen van subsidies vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts uit de Deskundigencommissie. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de voortgang van het EFRO-Programma 2021-2027. Verderop deze pagina vind je meer informatie over de Deskundigencommissie en het Comité van Toezicht. 

Voor wie?

De komende jaren gaan we in Noord-Nederland met elkaar op zoek naar innovatieve ideeën en onderscheidende innovaties. We dagen en nodigen ondernemend Noord-Nederland hierin uit met nieuwe ideeën, innovaties en oplossingen te komen die onze regionale economie verder ontwikkelen en die bijdragen aan circulaire, sociale en inclusieve regio. Binnen het nieuwe EFRO-programma kunnen allerlei partijen hieraan samenwerken, zoals mkb’ers, grote bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, netwerken, clusters, maatschappelijke organisaties en eerstelijnsorganisaties (denk aan Ik Ben Drents Ondernemer, Ynbusiness en GroBusiness). Ook kunnen partijen als overheden of zorginstellingen een rol spelen, bijvoorbeeld als probleemeigenaar.

Het belangrijkste hierbij is dat we ondernemerschap nodig hebben om met elkaar die maatschappelijke en economische impact te maken. Om samen te werken aan een structureel innovatiever mkb. Dus: samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen.

Drie pijlers voor een bredere insteek

Het nieuwe EFRO-programma heeft een bredere insteek dan voorheen. Het programma kent 3 pijlers, waarin de bredere insteek van het programma terugkomt:

 1. Het benutten van kansen, inclusief de kennis rondom de 4 transities uit de regionale innovatiestrategie (RIS3): een circulaire economie, groene energie, digitalisering en gezondheid. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een circulaire, sociale en inclusieve regio en brede welvaart. 
 2. Het verbeteren van het innovatie-ecosysteem, waarbij we het ondernemersklimaat in het noorden versterken en het aantal innovatieve ondernemers (en samenwerkingen) vergroten. 
 3. Het versterken van de randvoorwaarden van een innovatie-ecosysteem: op het gebied van human capital (personeel), innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden. Hiermee krijgt een innovatie-ecosysteem écht de kans om te groeien.

Met deze 3 pijlers wil het programma de verschillende partijen in de hele keten bereiken: van koplopers tot minder innovatieve ondernemers. Voor (ambiërende) koplopers is dit terug te zien in innovatieve en impactvolle subsidies. Een voorbeeld hiervan is de Tender Valorisatie 2022, die zich richt op de eerste pijler.

Voor ondernemers die juist stappen willen zetten om innovatiever te worden en die willen groeien in ondernemerschap, kun je denken aan subsidies in de vorm van een voucher of door gebruik te maken van (gesubsidieerde) diensten van bijvoorbeeld eerstelijnsorganisaties. Op dit soort manieren – met de 3 verschillende pijlers – werkt het programma de komende jaren aan een structureel innovatiever mkb, samen met netwerken en partijen die met het mkb werken. Hierdoor kan het aantal innovatieve bedrijven groeien, de onderlinge verbinding verbeteren en de afstand tussen ondernemers en kennisinstellingen kleiner worden. 

Meer weten over het EFRO-Programma?

Verdiepende informatie over het EFRO-Programma lees je in onderstaande downloads:
 

Downloads

Download alle documenten

EFRO stimuleert, helpt en verrijkt Noord-Nederland

In Noord-Nederland benutten wij kansen. Kansen voor een goede toekomst, voor huidige en nieuwe generaties, voor brede welvaart. Dat doen we iedere dag, door steeds meer vanuit een gezamenlijke visie en verbonden ecosystemen te werken aan een circulaire economie, van gaswinning naar duurzame energie, aan digitalisering en een positieve, gezonde leefstijl. 

Lees meer 

Projectvoorstel subsidie Valorisatie 2023

Binnenkort komt er naar verwachting weer Europese Valorisatie beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het inleveren van een projectvoorstel. Dit projectvoorstel lever je voorafgaand aan je subsidieaanvraag aan en bestaat uit 2 pagina’s. In deze 2 pagina’s omschrijf je kort en krachtig jouw idee, oplossing, innovatie of (samenwerkings)project waarvoor je subsidie wilt ontvangen. 

Naar de webpagina Projectvoorstel subsidie Valorisatie 2023

drie mensen overleggen met tablet

Subsidie-openstellingen en aanvragen

Wanneer gaat welke subsidie open? Welke wet- en regelgeving geldt voor mijn aanvraag? En aan welke publicatie-eisen moet ik met mijn project voldoen? Speciaal voor aanvragers hebben we een pagina met praktische informatie over het EFRO-Programma. Ga naar de pagina Programma EFRO 2021-2027 voor meer informatie en handige downloads.

Naar pagina Programma EFRO 2021-2027

EFRO en RIS3

Het Europese EFRO-Programma 2021-2027 is een van de subsidieprogramma’s die middelen beschikbaar stelt om de verschillende doelen en kansen uit onze regionale innovatiestrategie (RIS3) in Noord-Nederland te kunnen bereiken. De RIS3 beschrijft 4 grote ontwikkelingen – transities – die de basis zijn voor de innovatiestrategie in Noord-Nederland. Dit betreft transities op het gebied van een circulaire economie, groene energie, digitalisering en gezondheid. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een circulaire, sociale en inclusieve regio en brede welvaart. Deze kansen willen we als regio de komende jaren benutten.

Naar pagina over RIS3: Strategie voor het Noorden

Satellietbeeld Noord-Nederland

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma en de voortgang bij het realiseren van de doelen. Het comité doet onderzoek naar vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het EFRO-Programma en brengt advies uit over wijzigingen die door de managementautoriteit (het SNN) zijn voorgesteld. Op de pagina Comité van Toezicht EFRO 2021-2027 lees je wat dit comité precies doet en wie er in dit comité zitten.

Naar pagina Comité van Toezicht

Deskundigencommissie

De Deskundigencommissie neemt de inhoudelijke beoordeling van de ingediende EFRO-subsidieaanvragen voor haar rekening. Zij adviseert de managementautoriteit – het SNN – over de toekenning van de subsidie. Op de pagina Deskundigencommissie lees je wat deze commissie precies doet en wie er in de commissie zitten.

Naar pagina Deskundigencommissie

Operationeel Programma EFRO 2014-2020 & REACT-EU

Voor het Operationeel Programma (OP) EFRO van de vorige programmaperiode (2014-2020) heeft de Europese Commissie 103,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Rijk financiert 18,5 miljoen euro bij. In 2020 heeft de Europese Unie – als gevolg van de wereldwijde coronacrisis – extra middelen beschikbaar gesteld binnen het OP EFRO 2014-2020. Dit onder de noemer REACT-EU (‘Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’). Klik op ‘Lees meer’ om meer te lezen over het OP EFRO 2014-2020 en REACT-EU.

Lees meer

Veelgestelde vragen EFRO 2021-2027

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027.

Veelgestelde vragen EFRO 2021-2027

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027.

Wat is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling?

 • De RIS3 is dé innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. In deze innovatiestrategie staan 4 grote ontwikkelingen – transities – centraal:

  - van een lineaire naar een circulaire economie;
  - van zorg naar (positieve) gezondheid;
  - van fossiele naar hernieuwbare energie;
  - van analoog naar digitaal.

  Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een duurzame en brede welvaart in Noord-Nederland. Deze kansen willen we als regio de komende jaren benutten. Dit doen we onder andere samen met mkb’ers, grote bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, netwerk- en clusterorganisaties, maatschappelijke organisaties en eerstelijnsorganisaties (zoals Ik Ben Drents Ondernemer, Ynbusiness en GroBusiness).

  Het Europese subsidieprogramma JTF en de beschikbare subsidies sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van de RIS3. Binnen dit programma draagt subsidie bij aan met name de transitie van fossiele naar hernieuwbare en groene energie én daarmee een klimaatneutrale toekomst.

  Wat houden deze 4 transities exact in? En hoe gaan we als regio deze kansen de komende jaren benutten? Anders gezegd: waar gaan we in het Noorden de komende jaren voor en naar welke innovatieve ideeën en oplossingen zijn we op zoek? 

  Lees meer op deze pagina.

Contact en hulp

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân willen ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem contact op met jouw provincie:
Provincie Drenthe: 0592 - 36 55 55
Provincie Fryslân: 058 - 292 59 25 
Provincie Groningen: 050 - 316 49 11 of Europeseprogrammas@provinciegroningen.nl  

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project? De mensen uit het grote noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar: www.sparrenmetdematrix.nl.

Foto van vrouw achter computer