Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027

Hoe wordt onze noordelijke regio nog innovatiever en slimmer? Hoe maken we onze samenleving circulair, groener, gezonder en digitaler? En hoe spelen we samen in op de toekomst? In Noord-Nederland zoeken we innovatieve ideeën, initiatieven en oplossingen die onze regio verder helpen. Met onze regionale innovatiestrategie (RIS3) zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Waarbij we samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van RIS3 te kunnen bereiken. 

Op deze pagina lees je meer over het EFRO-Programma 2021-2027 voor Noord-Nederland, welke subsidies er beschikbaar zijn of komen en over alle samenwerkende partijen binnen het EFRO in Noord-Nederland.

EFRO-Programma 2021-2027

Met het subsidieprogramma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken we aan het ontwikkelen van de regionale economie in het noorden. Dit doen we samen met de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland. Noord-Nederland richt zich op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter hoe het noorden dit doet met de subsidies binnen het EFRO-Programma.

Projectvoorstel subsidie Valorisatie 2023

Binnenkort komt er naar verwachting weer Europese Valorisatie beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het inleveren van een projectvoorstel. Dit projectvoorstel lever je voorafgaand aan je subsidieaanvraag aan en bestaat uit 2 pagina’s. In deze 2 pagina’s omschrijf je kort en krachtig jouw idee, oplossing, innovatie of (samenwerkings)project waarvoor je subsidie wilt ontvangen. 

Naar de webpagina Projectvoorstel subsidie Valorisatie 2023

drie mensen overleggen met tablet

Subsidie-openstellingen en aanvragen

Wanneer gaat welke subsidie open? Welke wet- en regelgeving geldt voor mijn aanvraag? En aan welke publicatie-eisen moet ik met mijn project voldoen? Speciaal voor aanvragers hebben we een pagina met praktische informatie over het EFRO-Programma. Ga naar de pagina Programma EFRO 2021-2027 voor meer informatie en handige downloads.

Naar pagina Programma EFRO 2021-2027

EFRO en RIS3

Het Europese EFRO-Programma 2021-2027 is een van de subsidieprogramma’s die middelen beschikbaar stelt om de verschillende doelen en kansen uit onze regionale innovatiestrategie (RIS3) in Noord-Nederland te kunnen bereiken. De RIS3 beschrijft 4 grote ontwikkelingen – transities – die de basis zijn voor de innovatiestrategie in Noord-Nederland. Dit betreft transities op het gebied van een circulaire economie, groene energie, digitalisering en gezondheid. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een circulaire, sociale en inclusieve regio en brede welvaart. Deze kansen willen we als regio de komende jaren benutten.

Naar pagina over RIS3: Strategie voor het Noorden

Satellietbeeld Noord-Nederland

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma en de voortgang bij het realiseren van de doelen. Het comité doet onderzoek naar vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het EFRO-Programma en brengt advies uit over wijzigingen die door de managementautoriteit (het SNN) zijn voorgesteld. Op de pagina Comité van Toezicht EFRO 2021-2027 lees je wat dit comité precies doet en wie er in dit comité zitten.

Naar pagina Comité van Toezicht

Deskundigencommissie

De Deskundigencommissie neemt de inhoudelijke beoordeling van de ingediende EFRO-subsidieaanvragen voor haar rekening. Zij adviseert de managementautoriteit – het SNN – over de toekenning van de subsidie. Op de pagina Deskundigencommissie lees je wat deze commissie precies doet en wie er in de commissie zitten.

Naar pagina Deskundigencommissie

Operationeel Programma EFRO 2014-2020 & REACT-EU

Voor het Operationeel Programma (OP) EFRO van de vorige programmaperiode (2014-2020) heeft de Europese Commissie 103,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Rijk financiert 18,5 miljoen euro bij. In 2020 heeft de Europese Unie – als gevolg van de wereldwijde coronacrisis – extra middelen beschikbaar gesteld binnen het OP EFRO 2014-2020. Dit onder de noemer REACT-EU (‘Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’). Klik op ‘Lees meer’ om meer te lezen over het OP EFRO 2014-2020 en REACT-EU.

Lees meer

Heb je vragen over de ontwikkeling van jouw idee, initiatief of oplossing voor het Noorden?

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân willen ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem contact op met jouw provincie:
Provincie Drenthe: 0592 - 36 55 55
Provincie Fryslân: 058 - 292 59 25 
Provincie Groningen: 06 - 50 04 06 16 of Europeseprogrammas@provinciegroningen.nl  

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project? De mensen uit het grote noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar: www.sparrenmetdematrix.nl.

Foto van vrouw achter computer