EFRO stimuleert, helpt en verrijkt Noord-Nederland

In Noord-Nederland benutten wij kansen. Kansen voor een goede toekomst, voor huidige en nieuwe generaties, voor brede welvaart. Dat doen we iedere dag, door steeds meer vanuit een gezamenlijke visie en verbonden ecosystemen te werken aan een circulaire economie, van gaswinning naar duurzame energie, aan digitalisering en een positieve, gezonde leefstijl. 

En dáár dragen het EFRO-Programma en de bijbehorende Europese subsidies in Noord-Nederland aan bij! Hiermee richten wij ons blijvend op de samenleving en de toekomst. Door samen te werken over provinciegrenzen heen; door de in­zet van de vele innovatieve ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen die in het Noorden hun krachten bundelen; door het betrekken van de maatschappij bij hoopvolle, innovatieve ontwikkelingen. Het EFRO stimuleert, helpt en verrijkt ons om bestaande sterktes en kansrijke initiatieven in onze regio uit te bouwen, daarmee vernieuwend te zijn én het verschil te maken. In Noord-Nederland maar ook daarbuiten!

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen - Provincie Drenthe

“Ik ben blij met het EFRO-programma, waarin we samen werken aan de toekomst van Noord-Nederland en dus ook aan de ontwikkeling van Drenthe. Door ondernemers, kennisinstellingen en andere partijen te ondersteunen en te faciliteren, kunnen zij economische kansen grijpen. Ik geloof in de visie, denkkracht en ideeën van onze waardevolle ondernemers. Zij zijn een belangrijke schakel in de versterking van de brede welvaart in de regio en kunnen kansen
uit laten groeien tot nieuwe economische sterktes. Door onze gezamenlijke ondersteuning, dagen we hen uit om innovatiever te ondernemen; van lineair naar circulair, van fossiele naar hernieuwbare energie, van analoog naar digitaal én van  zorg naar gezondheid.”

Foto Willemien Meeuwisse + logo provincie Drenthe

Gedeputeerde Friso Douwstra - Provincie Fryslân

“In Fryslân hebben we veel mkb’ers met vooruitstrevende en vernieuwende ideeën. Met het EFRO-programma stimuleren we hunondernemerschap en motiveren we de ontwikkeling van innovaties. We bieden ze zowel financieel de ruimte als een gezond en kennisrijk ecosysteem om in te werken. Goede voorbeelden hierbij zijn Vereniging Circulair Friesland en op het gebied van watertechnologie de Watercampus. We zien dat dit enorm helpt. Ze gaan concreet aan de slag met testen en vernieuwen én ze leren ook van elkaar. Door het bieden van deze kansen, werken we samen toe naar een innovatiever, circulair en toekomstbestendig mkb. Voor de regio Noord-Nederland is dit van grote waarde. Zo versterken we onze positie als circulaire, sociale en inclusieve regio en daarmee structureel onze economische positie binnen Europa.”

Logo provincie Fryslân en foto van Friso Douwstra

Gedeputeerde Henk Emmens - Provincie Groningen

"Het Europese subsidieprogramma EFRO is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de Groningse economie en de regionale samenwerking. Geen regio is er in de afgelopen decennia in geslaagd om deze middelen zo succesvol in te zetten als Noord-Nederland. We bieden ons bedrijfsleven en onze arbeidsmarkt alle mogelijkheden om slimmer, innovatiever, groener en duurzamer te worden.''

Foto Henk Emmens en logo provincie Groningen