Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB 23-27). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB 23-27 is de opvolger van het POP3 programma.

De ambitie van het GLB 23-27 is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.  

De GLB 23-27 subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Het SNN voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vind je op de website van rvo.nl.

Activiteiten

Binnen het GLB 23-27 kun je subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van het boerenbedrijf
  • Versterken van natuur, landschap en biodiversiteit
  • Verbeteren van dierenwelzijn
  • Integrale gebiedsgerichte aanpak voor milieu, klimaat, biodiversiteit en water
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • Bottom-up initiatieven voor regionale ontwikkeling (LEADER)

Doelgroep

De subsidies uit het GLB 23-27 zijn bedoeld voor agrarisch ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties, kennisinstellingen, overheden en samenwerkingsverbanden.

GLB 23-27 Projecten uitgelicht

Subsidieplanning

De eerste subsidies uit het GLB 23-27 programma gaan eind 2023 open. De subsidieplanning hieronder wordt tijdens de programmaperiode telkens aangevuld. 

Datum openstelling

Subsidiepagina

 
Oktober 2023  
Vanaf 24 oktober 2023 LEADER Oost-Groningen (doorlopend) 
Februari 2024  
Vanaf 5 februari LEADER Fryslân (doorlopend) 
April 2024  
8 april  LEADER Oost- en West-Drenthe (doorlopend) 
30 april Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân    
Mei 2024  
1 mei  Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân  
1 mei  Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe  
1 mei  Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen  
Juni 2024  
3 juni Niet-productieve investeringen water - Groningen    
3 juni  Niet-productieve investeringen water - Drenthe  
   

Gesloten

  
Vanaf 10 november 2023 LEADER Oost- en West-Drenthe (gesloten) 
Januari 2024  
Vanaf 22 januari 2024 Productieve investeringen landbouw Fryslân (gesloten) 
Vanaf 22 januari 2024 Productieve investeringen landbouw Groningen (gesloten) 
Vanaf 22 januari 2024 Productieve investeringen landbouw Drenthe (gesloten) 

Nieuws items GLB 23-27

Veelgestelde vragen over het GLB 23-27

Heb je nog vragen over het indienen van jouw subsidieaanvraag in het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)? klik dan op de onderstaande knop voor de veelgestelde vragen.

Lees meer

Contact en hulp

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met team Plattelandsontwikkeling van het SNN. We zijn telefonisch en per mail bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 - 17:00 uur.