EFRO 2014-2020 en REACT-EU

Logo Europese Unie. Tekst: Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met de regionale innovatiestrategie (RIS3) zet het noorden in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van de RIS3 te kunnen bereiken.

Op deze pagina lees je meer over het Operationeel Programma (OP) EFRO 2014-2020. Wil je meer weten over het Programma EFRO uit de huidige periode (2021-2027) en over de link met de regionale innovatiestrategie (RIS3)? Ga dan naar de pagina over EFRO 2021-2027.

OP EFRO 2014-2020

Doel van het EFRO-programma van de vorige periode is om Noord-Nederland in 2020 te ontwikkelen en profileren als een regio die bekend staat om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. In het programma staan focus en prestatiegerichtheid centraal. In totaal heeft de Europese Commissie voor dit programma 103,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Rijk financiert 18,5 miljoen euro bij. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter welke knelpunten en grote thema’s de kern van het programma vormen.

Uitbreiding REACT-EU

Als gevolg van de wereldwijde coronacrisis heeft de Europese Unie in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld binnen het OP EFRO 2014-2020, onder de noemer REACT-EU (‘Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’). Dit extra budget is bedoeld om de sectoren te steunen die het zwaarst geraakt zijn door de pandemie en de economie na de crisis te herstellen. Klik op ‘Lees meer’ om meer te lezen over de aanpak van REACT-EU.

Wet- en regelgeving

Heb je subsidie ontvangen vanuit het Programma EFRO 2014-2020 of REACT-EU? Dan is er wet- en regelgeving van kracht en moet je met je project voldoen aan bepaalde publicatievereisten voldoen. Via de pagina Publicatievereisten EFRO 2014-2020 lees je meer over de publicatievereisten voor EFRO. De publicatievereisten voor REACT-EU vind je op de pagina Publicatievereisten REACT-EU. Andere benodigde documenten en downloads over wet- en regelgeving vind je op de pagina OP EFRO 2014-2020.