De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld echt naar de beste projecten gaat, wordt er geselecteerd via tenders en calls. Besluiten over toekenningen vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts die zijn samengebracht binnen de deskundigencommissie OP EFRO. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de voortgang van het OP EFRO 2014-2020.

OP EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020

De inhoud van het programma voor EFRO 2014-2020 is nauw afgestemd met verschillende noordelijke stakeholders. Focus en prestatiegerichtheid staan in de nieuwe programmaperiode centraal. De doelstellingen van het programma zijn heel specifiek omschreven en ‘SMART’ geformuleerd. Alleen die projecten die de grootste bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma, komen voor ondersteuning in aanmerking. 

Op de website europaomdehoek.nl vind je een overzicht van alle projecten uit Drenthe, Fryslân en Groningen die OP EFRO subsidie ontvangen: https://www.europaomdehoek.nl/

Wet- en regelgeving

Loonkostenverantwoording richting het SNN 

Als je voor de uitvoering van projectactiviteiten medewerkers uit jouw organisatie inzet, kun je de loonkosten die hiermee verband houden opvoeren. In onderstaand filmpje leggen we uit hoe je de loonkosten berekent.