Deskundigencommissie

De programma’s EFRO en JTF worden in fases opengesteld met subsidies in de vorm van tenders en open inschrijvingen. Daarbij neemt de Deskundigencommissie de inhoudelijke beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor haar rekening. Zij adviseert de managementautoriteit over de toekenning van de subsidie. Dit doet zij op basis van de landelijk afgesproken selectiecriteria. Het SNN toetst de aanvragen vervolgens op basis van (subsidie)technische en beleidsmatige criteria. Op deze pagina lees je wat de Deskundigencommissie precies doet en wie er in deze commissie zitten. 

Wat doet de Deskundigencommissie?

Het adviseren over aanvragen is de kerntaak van de Deskundigencommissie. Daarnaast kan de Deskundigencommissie een rol spelen in andere fases van het subsidieproces. Zo kan de Deskundigencommissie ook gevraagd worden te reflecteren op (ontwerp)aanvragen van potentiële aanvragers of kan de commissie een tussentijdse beoordeling geven op projecten in uitvoering. Dit verschilt per type openstelling en project. De Deskundigencommissie komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar, afhankelijk van het aantal openstellingen en aanvragen.

De afgelopen jaren is de rol van de Deskundigencommissie steeds verder doorontwikkeld. Het SNN werkt sinds 2014 met een externe Deskundigencommissie. Uit een evaluatie, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat deze werkwijze succesvol is. De Deskundigencommissie heeft een belangrijke rol als poortwachter en garandeert hiermee een selectie van kwalitatief hoogstaande projecten. 

De werkwijze van de Deskundigencommissie heeft er onder andere aan bijgedragen dat de kwaliteit van voorgelegde projecten in de loop van het EFRO-programma 2014-2020 duidelijk is verbeterd. De komende jaren zullen we, onder meer op basis van feedback en advies van de Deskundigencommissie, de werkwijze en rollen van de Deskundigencommissie verder blijven ontwikkelen.

Wie zitten er in de Deskundigencommissie?

 • Jouke van Dijk (voorzitter)
 • Jochen Mierau (vicevoorzitter)
 • Ad Meijwaard
 • Aleid Brouwer
 • André Faaij
 • Anneke Haar
 • Anuradha Mahabir
 • Ate van der Meer
 • Betty Johanns
 • Derren de Jong
 • Eduard Klasen
 • Egberdien ten Brink
 • Femmia Haverkamp
 • Hans Reijs
 • Jan Post
 • Jeroen Rijnhart
 • Margo Verhagen
 • Marion Arends
 • Peter Jan Cool
 • Piet Nienhuis
 • Rudy Dijkstra
 • Tanja Kuiphuis
 • Ton Driessen

Data vergaderingen deskundigencommissie 2024

De Deskundigencommissie vergadert in 2024 op:

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 14 maart
 • 18 april
 • 16 mei
 • 13 juni 
 • 11 juli
 • 12 september 
 • 17 oktober
 • 14 november
 • December: ntb

Let op: Heb je voor één van deze data je project ingediend? Dan is een behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. Uiteraard doen wij ons best om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Afhankelijk van het aantal aanvragen en de capaciteit van de commissie worden de projecten in de vergaderingen geagendeerd.

Hoe beoordeelt de Deskundigencommissie subsidieaanvragen?

De Deskundigencommissie beoordeelt de subsidieaanvragen door een kwalitatieve sterkte-zwakteanalyse te doen, waarbij specifieke elementen het verschil kunnen maken tussen een positieve of negatieve beoordeling. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag. Klik op ‘Lees meer ‘ en kom erachter hoe de beoordeling werkt.