SNN als dienstverlener subsidies

Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren. We zijn een Europese managementautoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit doen we sinds 20 jaar. Hieruitvolgend voeren we sinds 2015 in opdracht van de drie noordelijke provincies ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP) uit.

SNN uw subsidiepartner

Naast het EFRO en GLB-NSP, voeren we verschillende subsidieregelingen uit in opdracht van het rijk, individuele provincies of gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn een stimuleringspakket (stimuleringslening, starterslening of verzilverlening) voor bestaande woningbouw uit voor de gemeente Midden-Groningen of de subsidieregeling Loket Leefbaarheid voor de provincie Groningen. Bent u als gemeente, provincie of andere overheidsorganisatie bezig met het opzetten van een stimuleringsmaatregel? Wij maken graag een afspraak om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

Subsidies drie noordelijke provincies

Naast de subsidies die het SNN verstrekt zijn er bij de drie noordelijke provincies ook subsidiemogelijkheden. Kijk voor een overzicht van deze subsidies op de website van de provincie Drenthe, Fryslân en Groningen:

Advies voor ondernemers

Soms kan het handig zijn om als ondernemer extra hulp of advies te krijgen. Weet dat je hiervoor bij de provincie terecht kunt. 

Wil je meer weten? Kijk dan op een van de volgende websites:

Bekendmaking besluiten

Hier vind je de besluiten en de regelingen die betrekking hebben op de gehele organisatie.

Lees meer

Fraudebeleid SNN

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Hiervoor verstrekken wij subsidies aan bedrijven en particulieren. Het is belangrijk dat dit gemeenschapsgeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Daarom werken wij actief aan het voorkomen en detecteren van subsidiefraude. In voorkomende gevallen nemen wij passende maatregelen.

Lees meer

Kom je er niet helemaal uit?

Wij kijken graag met je mee! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.