SNN als bestuurlijk platform

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. Een van de Commissarissen van de Koning is voorzitter van het SNN. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.  

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025 is commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, voorzitter. Daarna neemt de provincie Friesland het voorzitterschap over.

Het Dagelijks Bestuur van het SNN

Het Dagelijks Bestuur van het SNN bestaat uit de voorzitter SNN (CdK) en per provincie één gedeputeerde. De directeur van het SNN is secretaris van het Dagelijks Bestuur. 

Lees meer

Belangrijkste taken 

  • Het fungeren als strategisch overlegplatform
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor Rijk en Europese Unie
  • Het besluiten over programma's en projecten

Het Algemeen Bestuur van het SNN

Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld twee keer per jaar. Het vaststellen van de begroting en de jaarrekening behoren tot de belangrijkste taken van het AB.

Lees meer

In het Algemeen Bestuur (AB) van het SNN zitten 9 leden: 

* de leden van het Dagelijks Bestuur (voorzitter SNN en 3 gedeputeerden)

* de andere twee commissarissen van de Koning en per provincie nog 1 gedeputeerde. 

Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, is van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025 voorzitter van het Algemeen Bestuur. De heer Wim Brenkman, directeur van de provincie Drenthe, is van 1 juli 2023 tot 1 juli 2025 secretaris van het Algemeen Bestuur.