SNN als bestuurlijk platform

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. Een van de Commissarissen van de Koning is voorzitter van het SNN. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.  

Van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023 is commissaris van de Koning in de provincie Groningen, René Paas, voorzitter. Daarna neemt de provincie Drenthe het voorzitterschap over.

Het Dagelijks Bestuur van het SNN

Het Dagelijks Bestuur van het SNN bestaat uit de voorzitter SNN (CdK) en per provincie één gedeputeerde. De directeur van het SNN is secretaris van het Dagelijks Bestuur. 

Het Algemeen Bestuur van het SNN

Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld twee keer per jaar. Het vaststellen van de begroting en de jaarrekening behoren tot de belangrijkste taken van het AB.