Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2018

afbeelding ebg arbeidsplaatsenregeling

Introductie

Ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen een bijdrage van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2018 ?
Besluit op aanvraag
8 weken
Resterend budget
€ 252.842

Voor wie

Jouw mkb-onderneming is gevestigd en actief in een van de Groningse gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer of Winsum of je wilt daar gaan vestigen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Per nieuwe arbeidsplaats kun je € 5.000,- ontvangen, tot een maximum van € 25.000,- per project.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw onderneming behoort tot het mkb.
 • Jouw onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in een van de negen hierboven genoemde gemeenten.
 • Jouw onderneming heeft niet eerder een subsidie ontvangen uit de EBG Arbeidsplaatsenregeling.
 • Na afronding van het project is jouw onderneming voldoende rendabel en solvabel om de activiteiten voort te zetten.
 • Afhankelijk van het aantal fte werkzaam bij jouw bedrijf is er een minimale groei aan nieuwe arbeidsplaatsen in 3 jaar. Bij < 10 fte minimaal 2, bij 10-30 fte minimaal 3 en bij > 30 fte minimaal 5 arbeidsplaatsen.
 • Mkb-ondernemingen met 10 of meer fte kunnen een aanvraag indienen als zij een ondernemingsactiviteit of project uitvoeren dat valt onder een van de volgende thema’s: aardbevingsbestendige, levensloopbestendige- en energiezuinige bouw; groene chemie;
 • Elke nieuwe werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 32 uur per week, voor minimaal 12 maanden binnen de projectperiode.
 • Na het eerste contract wordt de arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd verlengd.
 • Lees voor alle voorwaarden de Regeling & toelichting.

Wijzigingen ten opzichte van EBG APR 2018, versie 14-05-2018

 1. De regeling is alleen open voor mkb-ondernemingen. 

 2. De maximale bijdrage bedraagt € 25.000,- per project.  

 3. Bijdrage maximaal € 5.000,- per nieuwe arbeidsplaats onafhankelijk van de sector waarin de onderneming actief is. 

 4. Mkb-ondernemingen tot 10 fte’s kunnen een aanvraag indienen, ongeacht de sector waarin ze actief zijn.  

 5. Mkb-ondernemingen met 10 of meer fte’s kunnen een aanvraag indienen als zij een bedrijfsactiviteit of een project uitvoeren dat valt onder een of meer van de volgende thema’s:   

Regeling, toelichting en procedure wanneer je het niet eens bent met je besluit

Download alle documenten

Nettie Zorgdichtbij biedt zorg op afstand vanuit Delfzijl

Vrouw zittend op bureau
“Ik krijg er soms echt kippenvel van als ik zie hoeveel we voor mensen kunnen betekenen”
Janiene de Lange
Bekijk case
.

In mei 2018 heeft Virtuele Thuiszorg Nederland (VTZN) een Welzijnscentrum in Delfzijl geopend, waar zorgverleners en cliënten terecht kunnen voor meer informatie en advies over de diensten van VTZN. Een van de diensten van VTZN is Nettie Zorgdichtbij. Nettie Zorgdichtbij ondersteunt mensen die extra zorg of hulp nodig hebben met behulp van een tablet, een slim zorghorloge en een gps-tracker. Nettie Zorgdichtbij zal vanuit het welzijnscentrum in Delfzijl cliënten vanuit het hele land kunnen bedienen. Het streven is om binnen drie jaar 15.000 cliënten hulp te bieden. Hiervoor zijn 125 medewerkers nodig. Economic Board Groningen (EBG) biedt financiële ondersteuning voor de groei van Nettie Zorgdichtbij via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG

Wie is Nettie?

Nettie, dat klinkt als een mooie Groningse naam. Janiene de Lange, operationeel directeur van Virtuele Thuiszorg Nederland waar Nettie Zorgdichtbij onder valt, lacht. “Ja, dat dacht ik ook toen ik de naam voor het eerst hoorde”, zegt ze. Toch komt de naam daar niet vandaan. Nettie is afgeleid van het woord netwerk. Het idee is namelijk dat Nettie het sociale netwerk van de cliënt vergroot en mantelzorg organiseert. Met de Nettie applicatie kun je snel en eenvoudig zorgtaken verdelen onder het sociale netwerk van een cliënt.

Langer thuiswonen

Vanuit de overheid wordt gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. Bejaardentehuizen van vroeger zijn er niet meer. Janiene de Lange woont zelf in een klein dorp. Ook zij merkt in haar omgeving dat mensen graag in hun eigen dorp en in hun eigen huis willen blijven wonen. Helemaal zelfstandig lukt dat niet meer, maar deze mensen hebben nog niet zoveel zorg nodig om in een verpleeghuis terecht te komen. Ze vallen dus tussen wal en schip. Nettie is voor deze mensen een uitkomst. Maar ook jonge mensen die om welke reden dan ook minder mobiel zijn, kunnen gebruikmaken van Nettie Zorgdichtbij.

Mantelzorg

Iedereen die mantelzorg verleent, weet het; met hoeveel liefde je het ook doet, mantelzorg is zwaar. Vaak is het de familie van een zorgbehoevende die naast hun baan en hun eigen gezin een paar keer per week heen en weer gaan om te zorgen. Dat varieert van ritjes naar het ziekenhuis, tot boodschappen doen of het gras maaien. Buren nemen ook wel taken op zich, maar zorgbehoevende mensen voelen zich snel bezwaard om hulp te vragen van hun omgeving waardoor er nog meer druk komt te liggen op de mantelzorger. Langzaam maar zeker wordt hun wereld steeds kleiner en raken ze met een beetje pech in een sociaal isolement. 

Geavanceerde apparatuur

Nettie helpt mensen om uit het sociale isolement te komen. Door middel van een tablet, zorghorloge en gps-tracker komt de buitenwereld een stukje dichterbij. Het zorghorloge registreert hoe het met de cliënt gaat. Deze gegevens worden geregistreerd in het persoonlijke dossier. En mocht er iets aan de hand zijn, dan is één druk op de knop genoeg om in contact te komen met het welzijnscentrum. Met de tablet heeft meneer of mevrouw één of meerdere keren per week contact met een Nettie Welzijnscoach. Soms gewoon voor een praatje en soms om zorgen of problemen te bespreken. Vaak kan de Nettie coach de cliënt dan al helpen. Mocht er aan de hand van de geregistreerde medische gegevens blijken dat er meer specialistische hulp nodig is, dan schakelt de Nettie Welzijnscoach deze gemakkelijk in.

Regelapp

“Hulp vragen zit niet in ons”, zegt Janiene de Lange, “we willen een ander er niet mee belasten. Toch wordt het makkelijker als een organisatie zegt: “vraag even aan de buurvrouw of je haar mag bellen als er iets aan de hand is.” Buurvrouw vindt dit vaak prima en houdt ook ongevraagd vaak een oogje in het zeil.” De app Nettie Goedgeregeld helpt hierbij. In deze app worden taken en sociaal netwerk aan elkaar gekoppeld. Om de kliko aan de weg te krijgen, hoef je nu niet meer alle buren te bellen. Je zet de taak in de regelapp en wie tijd heeft, koppelt zijn naam eraan. En volgende week doet iemand anders het weer. Vele handen maken licht werk.

Kippenvel

“Ik krijg er soms echt kippenvel van als ik zie hoeveel we voor mensen kunnen betekenen”, zegt Janiene trots. Ze vertelt over een mevrouw die alleen woont en erg bang is dat haar iets overkomt. Deze mevrouw vertelt tijdens het beeldbellen met het welzijnscentrum dolgelukkig hoe ze tijdens een warme zomeravond tot 22:30 uur de deur open heeft gehouden omdat ze wist dat ze met één druk op de knop hulp kon inschakelen. "Dat is toch prachtig om mensen zo een stukje zelfstandigheid terug te geven?" 

Over de ArbeidsplaatsenregelinG

Heb je extra arbeidskracht nodig en heb je hier geld voor nodig? Via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG kun je tot € 5.000 vergoed krijgen per nieuwe arbeidsplaats.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd door Economic Board Groningen (EBG). Foto: Henk Veenstra.

Ik wil EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen

Foto laptop voor contact

Heb je een idee? Wij kijken graag met je mee!

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall