Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Wat moeten de werknemers van de toekomst kunnen? Als we dat weten, kunnen hogescholen en universiteiten hun studenten gericht opleiden. Op deze manier staan er gekwalificeerde werknemers klaar voor de innovaties van de 21e eeuw, waardoor het noordelijke mkb zijn koppositie kan behouden. De subsidie Human Capital 2019 is een subsidie voor het ontwikkelen van oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop aan te laten sluiten.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
01 juli 2020
Besluit op aanvraag
3 maanden
Resterend budget
€ 2.000.000 ?
Subsidiepercentage
50% ?

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordigers van) noordelijke mkb’ers en ten minste één hogeschool of universiteit.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Projectkosten voor het bevorderen van structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs
 • De ontwikkelingskosten van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting van arbeidsmarktvraag en hoogopgeleid arbeidsmarktaanbod structureel te verbeteren.
 • Het openstellen van R&D-faciliteiten bij bedrijven voor onderwijsinstellingen;
 • Nieuwe methoden en technieken om inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar werknemers in het bedrijfsleven;
 • Methoden om werkzoekende hbo’ers en wo’ers aan werk te helpen;
 • Leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en de toekomst met bijvoorbeeld een center of expertise;
 • Innovatieve opleidingsfaciliteiten zoals hbo-duaal;
 • Nieuwe structuren voor werkzoekende hbo’ers en wo’ers om hen aan werk te helpen;
 • E-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er is minimaal één hogeschool of universiteit betrokken bij het project;
 • Reguliere activiteiten – zoals bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling – worden niet gesubsidieerd;
 • Het project loopt maximaal drie jaar.

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Agenda

Universiteit en bedrijfsleven werken samen om de Noordelijke digitale sector te versterken

afbeelding gdbc
“Wij matchen studenten met het bedrijfsleven door middel van stages en learning communities".
Bas Baalmans
Bekijk case
.
Universiteit en bedrijfsleven werken samen om de Noordelijke digitale sector te versterken

Er is in Noord-Nederland een groot tekort aan academisch geschoold personeel in de digitale sector. Het Groningen Digital Business Centre, een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) dat eind 2017 opgericht is, wil daar verandering in brengen.

Studenten matchen met bedrijfsleven

“Veel studenten vertrekken na hun studie naar elders omdat ze niet weten wat voor mooie bedrijven we hier in Noord-Nederland hebben”, vertelt Bas Baalmans, managing director van het GDBC. “Wij matchen studenten met het bedrijfsleven door middel van stages, consultancy opdrachten en learning communities. We zijn een kennisplatform aan het opzetten voor bedrijven en studenten van de faculteiten Economie & Bedrijfskunde en de Faculty of Science & Engineering. Er worden bijvoorbeeld workshops en events georganiseerd. En er komt een gezamenlijke onderzoeksagenda, waarop de meest belangrijke thema’s voor het Noordelijke bedrijfsleven en de universiteit komen te staan. Uiteindelijk willen we toe werken naar een nieuwe masteropleiding: Digital Business and Data Analytics. Maar dat is iets voor de langere termijn. We kunnen bijvoorbeeld beginnen met het aanbieden van specifieke vakken op dit gebied.”

Bruggen slaan 

“Als we de digitale sector in Noord-Nederland kunnen versterken, is dat goed voor het onderwijs, het economische klimaat en de werkgelegenheid hier. Daar heeft iedereen wat aan: de universiteit, de studenten en het bedrijfsleven. Mijn werk bestaat tot dusverre vooral uit bruggen slaan. Er gebeurde al heel veel op het gebied van digital business en data analytics, maar de verbinding tussen die initiatieven ontbrak en ook zat er nog een missend stuk op universitair niveau. Daar zorgen wij voor. We beperken ons echter niet tot de universiteit, maar werken ook intensief samen met het mbo en hbo.”

Het project heeft subsidie ontvangen vanuit Human Capital.

 

Ik wil Human Capital 2019 aanvragen

Afbeelding heb je een innovatief idee, neem contact met ons op

Heb je een innovatief idee? Wij kijken graag met je mee!

Team Human Capital kijkt graag met je mee.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil Human Capital 2019 aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall