Onderzoek naar zilte landbouw en aquacultuur bij project Dubbele Dijk

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

De Hanzehogeschool gaat samen met bedrijven en Noord-Nederlandse kennisinstellingen zouttolerante regeneratieve landbouw en zilte aquacultuur ontwikkelen bij de Dubbele Dijk bij Bierum. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel en opwekken van het bodemleven. 

Het project 'Proefboerderij Dubbele Dijk' krijgt hiervoor € 4 miljoen subsidie uit het Just Transition Fund (JTF), medegefinancierd door de Europese Unie. Dit project is onderdeel van het kustverdedigingsproject "Dubbele Dijk" bij Bierum, dat voortkomt uit het Nationaal Deltaprogramma en een samenwerking is van Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen.

Noordoost-Groningen kampt met de gevolgen van bodemdaling en zeespiegelstijging door klimaatverandering, waardoor landbouwgronden minder geschikt worden. Het project 'Proefboerderij Dubbele Dijk' richt zich op duurzame landbouw. Daarbij wordt onderzocht of regeneratieve akkerbouw en aquacultuur economisch haalbaar zijn en nieuwe waardeketens kunnen opleveren. De 'Proefboerderij Dubbele Dijk' biedt innovatie en onderzoek in de landbouw- en aquacultuursector en draagt bij aan duurzame economische perspectieven voor Groningen. 

Vernieuwende landbouwmethoden

De Proefboerderij Dubbele Dijk gaat werken als een levend laboratorium in het tussengebied, de wisselpolder, van de Dubbele Dijk. Hier kunnen ondernemers, onderzoekers en studenten nieuwe landbouwmethoden testen. Daarbij worden (eiwit)gewassen onderzocht die bestand zijn tegen verzilting, regeneratieve landbouwmethoden en aquacultuur met zeewier. Denk bijvoorbeeld aan glutenvrije haver, eiwitrijke veldboonsnacks en zeewierburgers. Daarbij wordt voedselproductie gecombineerd met natuurherstel.  Er worden gezonde, eiwitrijke gewassen geteeld en van zeewier worden voedingsproducten, eetbare bioplastics, biostimulanten en voedingssupplementen gemaakt voor mens en dier. 

Samenwerking

In het onderzoek wordt onder meer samengewerkt met de provincie Groningen. De provincie is verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de infrastructuur (zoals kanalen en sloten) bij de Dubbele Dijk. Het samenwerkingsverband van de Hanze bestaat uit twintig partners, waaronder Terra MBO, Noorderpoort College, Rijksuniversiteit Groningen, Van Hall-Larenstein, Vandinter Semo, The Seaweed Company, Seaweedland, CIV Offshore and Shipping, North Seaweed, Fixeau, Coöperatie Graanrepubliek, 4FStudio, Robesol, NoordOogst, Jongman Agro Advies, Nedmag, Husa Logistics, Van Linge Food en de Producenten Organisatie Eiwitboeren van Nederland. Samen vertegenwoordigen zij nieuwe productieketens voor zeewier, aquacultuurproducten en zouttolerante akkerbouwproducten. 

Inloopavond

Omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond, waarop de plannen in detail werden gepresenteerd.