Publicatievereisten Just Transition Fund (JTF)

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Is jouw projectaanvraag goedgekeurd? Dan zijn er tijdens je project publiciteitseisen waaraan je moet voldoen. Hieronder lees je wat dit inhoudt en hoe je hieraan voldoet. 

Waarom is het belangrijk om voor Europese subsidie aan publiciteitseisen te voldoen?

Europese subsidie is publiek geld waarmee Noord-Nederland verschillende doelen wil bereiken. Denk aan de (verdere) ontwikkeling van de circulaire economie, digitalisering, groene energie en positieve gezondheid. 

Wanneer je als ondernemer, bedrijf of kennisinstelling Europese subsidie ontvangt voor jouw project, dan is het belangrijk voor de Europese Commissie dat je hierover communiceert en publiceert. Zo laat je zien wat de Europese bijdrage voor jouw project oplevert. Op die manier maak je ook duidelijk hoe dit zorgt voor vernieuwende innovaties, die (mede) mogelijk zijn gemaakt door Europees geld.

Voldoe je bij de afronding van je project niet aan deze publiciteitseisen, dan kan dit leiden tot aanpassing van je subsidie. Dit betekent dat je minder subsidie krijgt.

Wat moet je hiervoor doen?

 1. Naast het logo staat de verklaring ‘Medegefinancierd door de Europese Unie’. Dezelfde vereisten gelden ook voor Engelstalige uitingen (maar dan met de verklaring ‘Co-financed by the European Union’).

 2. In deze beschrijving vermeld je wat het doel en de resultaten van je project zijn. Bij de beschrijving benadruk je de financiële steun van de Europese Unie door het logo van de Europese Unie te gebruiken met daarnaast de verklaring ‘Medegefinancierd door de Europese Unie’.

 3. Dit bevat het logo van de Europese Unie met de verklaring 'Medegefinancierd door de Europese Unie'. Verder is het duidelijk zichtbaar voor het publiek en blijft het bord of de plaat permanent staan of hangen. 

 4. Dit plaats je op een plek die voor het publiek goed zichtbaar is (zoals bij de ingang van je organisatie).  

  Het affiche bevat informatie over het project zoals: projectnaam, korte beschrijving van inhoud en de doelstelling en een QR-code naar de website voor meer informatie. Op het affiche plaats je het logo van de Europese Unie met de verklaring 'Medegefinancierd door de Europese Unie'. 

Houd hierbij rekening met de volgende zaken

 • Het logo van de Europese Unie krijgt een opvallende plaats op alle communicatiemateriaal.

 • Het logo van de Europese Unie moet minimaal even groot zijn als andere logo’s op je communicatie uiting.

 • Naast het logo van de Europese Unie staat 'Gefinancierd door de Europese Unie' of 'Medegefinancierd door de Europese Unie'.

 • Er zijn specifieke eisen voor het lettertype, lettergrootte, de kleur van het lettertype en de opmaak van het logo. Meer informatie hierover vind je in artikel 50 en bijlage IX van de Verordening 2021/1060 en in de operationele richtsnoeren voor ontvangers van EU-financiering.

 • We kunnen aanvullende publiciteitseisen stellen voor jouw project. Bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwbord of vermelding van extra logo’s. Deze aanvullende eisen vind je in de verleningsbeschikking van jouw project.

 • Werk je samen met andere partijen aan het project? Dan moet iedereen aan deze eisen voldoen.

Waar kan je deze eisen vinden?

Je vindt uitgebreide informatie over de publiciteitseisen in hoofdstuk 4.3 van het handboek JTF 2021 - 2027 (zie downloads). Verder lees je aanvullend hierop de extra verplichtingen waaraan je moet voldoen in de verleningsbeschikking van jouw project.