Lever in: Projectvoorstel in 2 pagina’s voor de subsidie Valorisatie 2023

drie mensen overleggen met tablet

Vanaf 9 oktober kun je een aanvraag voor de Valorisatie 2023 voor middelgrote projecten (van €350.000 tot €800.000) doen. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het inleveren van een projectvoorstel. Dit projectvoorstel lever je voorafgaand aan je subsidieaanvraag aan en bestaat uit twee pagina’s. In deze twee pagina’s omschrijf je kort en krachtig jouw idee, oplossing, innovatie of (samenwerkings)project waarvoor je subsidie wilt ontvangen. 

Het projectvoorstel maakt het mogelijk voor de drie noordelijke provincies en het SNN om subsidieaanvragers al in een vroeg stadium te kunnen helpen om jouw/jullie innovatieve idee te toetsen op kansrijkheid. Daarnaast stelt het de provincies en hun eerstelijnsorganisaties in de gelegenheid om je uit te dagen om verbindingen te leggen met andere bedrijven, samenwerkingspartners of netwerkorganisaties uit de regio. Hiermee kan de economische en maatschappelijke impact vergroot worden. De eerstelijnsorganisaties zijn: Ik Ben Drents Ondernemer (Drenthe), Ynbusiness (Fryslân) en GroBusiness (Groningen). Tenslotte willen we samen bedrijven stimuleren om stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van hun bedrijf en ze toekomstbestendiger maken. Met behulp van Europese subsidie kan Noord-Nederland nóg mooier en sterker worden.  

Wat levert een projectvoorstel jou op?  

We realiseren ons dat een volledig uitgewerkt projectplan de nodige tijd en energie vraagt van jou als aanvrager. Daarom verloopt het subsidieaanvraagproces voor Europese subsidie in 2 fasen: 

 1. Een voortraject met het projectvoorstel van 2 pagina’s. 
 2. Een subsidieaanvraag met een uitgewerkt projectplan. 

Nadat je jouw projectvoorstel van 2 pagina's hebt ingevuld en aangeleverd, wordt deze gelezen door inhoudelijke experts van de provincie(s) en hun eerstelijnsorganisatie. Op basis hiervan ontvang je vrijblijvende feedback op jouw projectvoorstel. Ook ontvang je waar nodig hulp, tips of advies van de inhoudelijke experts. Dit gaat jouw bedrijf (en samenwerkingspartners) helpen om een kwalitatief en toekomstbestendig innovatieproject te ontwikkelen. Het geeft je een beeld welke aspecten van jouw project aansluiten bij de doelstellingen van Europese subsidie en waar nog ruimte is voor verbetering. Ook krijg je advies over het maken van verbinding met andere noordelijke partijen, waarmee je de impact van jouw project op de regio kunt vergroten. Met deze reflectie bepaal je vervolgens zelf of je door wilt gaan met het maken van een volledig uitgewerkt projectplan en het indienen van een gerichte subsidieaanvraag.  
 
Kortom: met een goed projectvoorstel zorg je er niet alleen voor dat jouw project voor subsidie in aanmerking komt, maar dat het - naast de ontwikkeling van je eigen bedrijf - óók bijdraagt aan de ontwikkeling van een nóg mooiere en sterkere regio. Een win-win situatie dus! 

Hoe ziet het projectvoorstel eruit en hoe vul ik deze in? 

Je geeft in het projectvoorstel de kern van jouw idee, oplossing, innovatie of (samenwerkings)project weer. Hiermee wordt de kansrijkheid van jouw project getoetst. De reflectie is niet bedoeld om subsidievoorwaarden te toetsen. Het projectvoorstel richt zich op: 

 • een korte projectbeschrijving; 
 • een beschrijving van de impact van het project op de regio Noord-Nederland;  
 • een beschrijving van de rol die het project heeft in de strategische ontwikkeling van betrokken bedrijven.  

 
Wil je aan de slag met het invullen én opsturen van jouw projectvoorstel? Download hier het format: ‘Projectvoorstel’. In dit format vind je ook het bijbehorende reflectieformulier.  
 
Let op! Gebruik voor het opstellen van het projectvoorstel het verplichte format. Een projectvoorstel in een ander (gekopieerd) format wordt niet in behandeling genomen. 

Wanneer kan ik mijn projectvoorstel indienen? 

Wacht hier vooral niet mee en ga aan de slag met jouw projectvoorstel! Je kunt deze altijd opsturen voor reflectie en advies door de inhoudelijke experts bij de provincie(s) en eerstelijnsorganisaties. Hierdoor heb je alle tijd om het voorstel – op het moment dat het jou het beste uitkomt - aan te leveren. 

Hoe lever ik mijn projectvoorstel aan? 

Heb je jouw projectvoorstel in 2 pagina's compleet en zorgvuldig ingevuld? Stuur deze dan per e-mail naar projectvoorstel@snn.nl

Welke stappen doorloopt mijn projectvoorstel? 

Wanneer je een projectvoorstel hebt opgestuurd naar het SNN, zijn dit de vervolgstappen:  

 • Het SNN stuurt jouw projectvoorstel zo snel mogelijk door naar de inhoudelijke experts van de provincie en eerstelijnsorganisatie waar de hoofdaanvrager zich bevindt. De provincie is inhoudelijk aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de reflectie.  
 • De inhoudelijke experts van de provincie en eerstelijnsorganisatie sparren gezamenlijk over het projectvoorstel en vullen de reflectie in op het beoordelingsformulier dat bij jouw format projectvoorstel zit.
 • Binnen drie weken na ontvangst van het projectvoorstel stuurt de provincie de (gezamenlijke) reflectie terug naar het SNN.  
 • SNN deelt de reflectie met jou als aanvrager. Hierin staat ook een direct contactpersoon benoemd.
 • Mocht je naar aanleiding van de reflectie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met deze contactpersoon. De contactpersoon kan ook zelf met jou contact opnemen.
 • Wanneer de provincie en eerstelijnsorganisatie het nuttig vinden, kunnen zij voor het geven van de reflectie en het leggen van verbindingen in Noord-Nederland ook de hulp van MATRIX Noord Nederland inroepen. De mensen uit dit brede noordelijke netwerk zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen, de kwaliteit van projecten en initiatieven te verbeteren. Ook brengen zij verbinding met andere (samenwerkings)partijen tot stand. Bij het opsturen van je projectvoorstel ga je hiermee akkoord. Alle leden van de MATRIX  hebben zich gecommitteerd aan een gedragscode.  
 • Met deze reflectie bepaal je vervolgens zelf of je doorgaat met het maken van een volledig uitgewerkt projectplan en het doen van een gerichte subsidieaanvraag. De volledige subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de deskundigencommissie. Deze beoordeling is breder dan de reflectie van het projectvoorstel en bepaalt of het project voor subsidie in aanmerking komt. Het hele beoordelingskader lees je in de subsidieregeling van de Valorisatie.  

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie of bij vragen?  

Voor inhoudelijke vragen over jouw reflectie kun je contact opnemen met de contactpersoon bij de provincie. Deze contactpersoon staat benoemd in de reflectie die je hebt ontvangen bij jouw projectvoorstel.  
 
Voor vragen over de stappen die het projectvoorstel doorloopt kun je contact opnemen met het SNN via projectvoorstel@snn.nl. Of neem een kijkje bij de FAQ's van de subsidie Valorisatie 2023 middelgroot