Noord-Nederland is op zoek naar jullie toekomstgerichte plan!

Draag je steentje bij en pak & benut deze kans: nieuwe subsidie Open Innovatiekans Noord-Nederland beschikbaar vanaf 21 juni as.

In reactie op de Covid-19-pandemie is Europa een groot economisch herstelprogramma gestart: "Next Generation EU", Onderdeel van dit programma is het REACT-EU-fonds. Met het subsidiebudget uit dit fonds stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Daarnaast stimuleert het (fonds) het blijven werken aan kansen voor de toekomst. Vanaf 21 juni gaat daarom een nieuwe subsidie open: Open Innovatiekans Noord-Nederland. 

De basis: Regionale Innovatie Strategie (RIS3) van Noord-Nederland

Noord-Nederland heeft een gezamenlijke Regionale Innovatie Strategie, de RIS3. De RIS3 is de basis voor de noordelijke programma-inzet van Europese subsidiefondsen (REACT-EU en EFRO) en dus ook van deze nieuwe subsidie. Met de RIS3 werkt Noord-Nederland naar een open en creatief innovatieklimaat gericht op het benutten van kansen en nieuwe sterkten die bijdragen aan een gelukkig Noord-Nederland en brede welvaart. De volgende maatschappelijke vraagstukken & uitdagingen (transities) geven hierin de gewenste richting aan: ‘van een lineaire naar een circulaire economie’, 'van fossiele naar duurzame energie’, ‘van zorg naar positieve gezondheid’ en van ‘analoog naar digitaal’.

Wil je meer informatie over wat de RIS3 precies inhoudt? Op 29 juni organiseren de drie provincies in samenwerking met EBNN en het SNN een webinar over de RIS3 en bijbehorende EU-fondsen. 

OPEN VANAF 21 JUNI: nieuwe subsidie Open Innovatiekans Noord-Nederland

Vanaf 21 juni stellen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidiebudget beschikbaar voor vernieuwende plannen en initiatieven van ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Belangrijk is dat zij vanuit een gezamenlijke visie inspelen op bovenstaande innovatiekansen uit de RIS3. Daarnaast vinden er twee gerichte subsidie-uitvragen plaats: met noordelijke partijen die specifieker inspelen op knelpunten - en daarmee kansen - in het gezondheidsinnovatie-ecosysteem (1) én met kennisinstellingen op het gebied van innovatie en het valoriseren van kennis (2). Hierover zijn de gesprekken tussen partijen inmiddels gestart.

Is jullie toekomstgerichte plan een kans voor Noord-Nederland?

Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-Nederland?

Wij zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden in het noorden die denken in oplossingen en mogelijkheden. Die creatief en innovatief ondernemen, durven te vernieuwen en (kennis) met elkaar verbinden. Die met hun gezamenlijke idee, project(plan) of initiatief Noord-Nederland een stap verder helpen. Dát willen we stimuleren. Pak en benut dan deze kans!

Meer over de achtergrond van deze subsidie is te vinden in het uitvoeringskader.

Een kansrijk project(plan) of initiatief voor Noord-NL? Kom in contact!

Voel jij je hiertoe, samen met anderen, aangesproken? Je kunt jullie idee, project of initiatief bespreken met de drie noordelijke provincies. Neem contact op via telefoonnummer: 050-5224900 of e-mailadres: reacteu@snn.nl. Je wordt dan doorgeleid naar de juiste contactpersonen. 

NB: deze subsidie loopt tot 13 september 2021 17.00 uur. De deadline voor de uitvoering van deze projecten is: 30 september 2023. Daarom is het belangrijk dat het project bij de subsidieaanvraag al klaar is voor uitvoering. Bij de uitvraag naar projectvoorstellen, de beoordeling en het beheer van de projecten houden we zoveel mogelijk vast aan de werkwijze in het huidige EFRO-programma. 

Subsidie aanvragen? Dat kan bij het SNN

Vanaf 21 juni kun je deze subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het SNN is verantwoordelijk voor de behandeling en toekenning van deze subsidie(aanvragen). Is jouw project of initiatief klaar om ingediend te worden als subsidieaanvraag? Ga voor alle informatie en de belangrijkste documenten & voorwaarden naar de pagina Open Innovatiekans Noord Nederland.

Meer informatie

Over de RIS3? Ga naar de pagina RIS3: Strategie voor het Noorden 

Over REACT-EU? Ga naar: EU-begroting voor herstel

NB. Naar verwachting komt er eind 2021 opnieuw budget beschikbaar vanuit REACT-EU voor de VIA en de call Valorisatie.   
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall