Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020

Heb jij voor jouw sportvereniging, maatschappelijke of culturele organisatie, winkel of bedrijf kosten gemaakt om aan de coronamaatregelen te voldoen? Kosten voor bijvoorbeeld desinfectiepalen, een online betaalsysteem of schermen. Met behulp van de 1,5 meterregeling kun je de helft van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Met deze tegemoetkoming ondersteunt de provincie Groningen organisaties met minder dan vijftig werknemers in de anderhalvemetereconomie.

 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2020 ?
Resterend budget
€ 1.321.666,27 ?
Subsidiepercentage
50%
Maximale subsidie
€ 2.500 ?

Voor wie

Kleine ondernemers en maatschappelijke ondernemers gevestigd in de provincie Groningen, welke vallen onder de SBI-codes die hieronder vermeld staan.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materiaalkosten (excl. BTW) benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19
 • Kosten voor de inhuur van derden (excl. BTW) voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020
 • De kosten moeten zijn gemaakt vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag
 • De hoogte van de subsidie moet minimaal €500,- bedragen
 • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
 • Per onderneming of maatschappelijke organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend

SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de ondernemingsactiviteiten zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onderstaande lijst met SBI-codes bestaat grotendeels uit hoofdcodes van 2 of 3 cijfers. Dit betekent dat alle SBI-codes vallend onder de genoemde hoofdcodes in aanmerking komen voor deze subsidie. Zie ook de toelichting op SBI-codes te vinden onder 'Verordening, wet- en regelgeving'.

 • 47: Detailhandel, met uitzondering van 4711, 47528, 4776 en 479;
 • 503: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);
 • 55: Logiesverstrekking;
 • 56: Eet- en drinkgelegenheden;
 • 79: Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus;
 • 81: Facility management, reiniging en landschapsverzorging;
 • 88993: Lokaal welzijnswerk;
 • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn;
 • 90: Kunst;
 • 91: Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud;
 • 93: Sport en recreatie;
 • 9491: Levensbeschouwelijke organisaties;
 • 9499: Overige belangen- en ideële organisaties;
 • 96: Wellness en overige dienstverlening, met uitzondering van 9609.

 

RIVM-richtlijnen

Voor meer informatie over de RIVM-richtlijnen verwijzen wij je graag naar de website van de Rijksoverheid.

Ik wil de anderhalve meter regeling Provincie Groningen 2020 aanvragen

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Ik wil de anderhalve meter regeling Provincie Groningen 2020 aanvragen

Bekijk alle subsidies voor ondernemers

Hulp nodig?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN of bel 050 - 5224 915

 

Agenda

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall