Het subsidieplafond is bereikt. 
Er is namelijk meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is. Wij verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen. Aanvragen die na het bereiken van het subsidieplafond aan de beurt zijn, ontvangen helaas geen subsidie.

Je kunt nog een aanvraag doen.
Bij de inhoudelijke controle kan blijken dat aanvragen niet voor subsidie in aanmerking komen. Er komt dan budget vrij. Mogelijk kunnen wij dan alsnog extra aanvragen in behandeling nemen. 

Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2022

Je wilt de Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 aanvragen. Hieronder vind je de stappen die je hiervoor moet doorlopen.

Je wilt Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 aanvragen

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Start je aanvraag en maak eenmalig een account aan of log in met eHerkenning.
 3. Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Goed voorbereid je aanvraag indienen?

Bij het indienen van je aanvraag moet je verschillende documenten aanleveren. Maar waarom is dit nodig? En waar moet je op letten? Wij leggen het je uit!

Hulp bij de voorbereiding van je aanvraag

Benodigde documenten voor je aanvraag

Download de onderstaande formulieren en vul deze digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer. 

Bij de aanvraag heb je de volgende documenten nodig: 

 • Ondertekening aanvraag (niet benodigd bij gebruik van eHerkenning);
 • Machtigingsformulier intermediair (wanneer van toepassing);
 • De-minimisverklaring;
 • Mkb-verklaring;
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van het bankrekeningnummer;
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud);
 • Offerte van een onafhankelijke leverancier;
 • Opdrachtbevestiging van een onafhankelijke leverancier (getekende offerte of een ander document waaruit de gegeven opdracht blijkt).

Downloads

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • De-minimissteun checklist

  De vragen in de checklist zijn bedoeld om te kijken hoeveel de-minimissteun jouw onderneming mag ontvangen. Standaard mag jouw onderneming de-minimissteun van maximaal € 200.000 ontvangen.

  Voor een aantal sectoren geldt hier een uitzondering op en is er een ander maximum steunbedrag van toepassing. De eerste checklistvraag is bedoeld om te kijken of dit voor jouw onderneming het geval is.

  1. Is de onderneming actief in een van de onderstaande sectoren, dan geldt een ander maximum:
  • visserij;
  • primaire productie van landbouwproducten;
  • verwerking en afzet van landbouwproducten of;
  • goederenvervoer over de weg voor derden.

   Zo kan aan een onderneming in de visserij- en aquacultuursector maximaal € 30.000 aan de-minimissteun worden verleend. Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000 aan de-minimissteun worden verleend. Voor de landbouwsector kan een maximaal steunbedrag van € 20.000 worden gegeven aan primaire producenten van landbouwproducten.
  1. In de tweede checklistvraag wordt gevraagd of jouw onderneming onderdeel is van een groep van verbonden ondernemingen. De maximale de-minimissteun die jouw onderneming mag ontvangen geldt namelijk voor alle verbonden ondernemingen in jouw groep.

   Is jouw onderneming een verbonden onderneming? Dan vink je ‘ja’ aan. Is jouw onderneming een zelfstandige onderneming? Dan vink je ‘nee’ aan.

  Lees in de rest van de veelgestelde vragen over de de-minimissteun meer over verbonden ondernemingen.

  Verklaring

  In de verklaring wordt gevraagd om een begindatum van de periode in te vullen. De periode die hier bedoeld wordt is: de afgelopen drie belastingjaren van je onderneming. Dit is de periode waarin je onderneming het maximale bedrag aan de-minimissteun mag ontvangen. Je bepaalt de begindatum van deze periode door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen.

  Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2022 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari 2022. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2020. Dit is dan de datum die je invult. Bestaat jouw onderneming korter dan twee jaar? Vul dan de datum in waarop jouw onderneming is opgericht.

  Als je de begindatum van de periode hebt berekend ga je na of jouw onderneming (of een verbonden onderneming) vanaf deze datum tot aan de datum van vandaag de-minimissteun heeft ontvangen. Kies daarna de optie op de verklaring die van toepassing is: geen de-minimissteun is toegekend of de-minimissteun is toegekend.  

  Geen de-minimissteun is toegekend
  Dit vakje vink je aan als jouw onderneming (of een verbonden onderneming) geen de-minimissteun heeft ontvangen in de berekende periode.

  De-minimissteun is toegekend
  Heb je in de berekende periode wel de-minimissteun ontvangen? Dan vink je dit vakje aan.  Vervolgens geef je aan of je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties en/of van het SNN. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties lever je een kopie van dat besluit aan. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van het SNN vul je de projectnummers in. Vervolgens tel je alle bedragen dat je aan de-minimissteun hebt ontvangen bij elkaar op. Dit totaalbedrag vul je in bij ‘Voor een totaalbedrag van’.

  Ondertekening

  De laatste stap is het invullen van de gegevens van jouw onderneming. Dit is de onderneming waarvoor je de subsidie aanvraagt. Vervolgens vul je je eigen gegevens, de plaats van ondertekening en de datum van het invullen van de de-minimisverklaring in. Als laatste zet je je handtekening. Dit doe je met een pen. Een digitale handtekening is niet toegestaan.  

 • Dit is een document waaruit blijkt dat de ontvangen offerte akkoord is en de leverancier met de opdracht van start mag gaan. Hierbij een aantal voorbeelden:

  • een door beide partijen getekende offerte;
  • e-mail naar de leverancier waarin je verwijst naar de offerte en de opdracht bevestigt.

  Let op! Een factuur is geen opdrachtbevestiging.

   

   

  • Een specificatie van de kosten:
   - het aantal uren;
   - het uurtarief;
   - de activiteiten.
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. 

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie kan de offerte helaas als ongeldig worden verklaard.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient;
  • de naam van de onderneming;
  • het logo van de bank.
 • Ben je een maatschappelijke- of culturele organisatie? Dan kan is het goed mogelijk dat deze organisatie geen BTW kan verrekenen of compenseren. Een BTW-verklaring is een brief (bijvoorbeeld van de Belastingdienst) waaruit dit blijkt. 

  Het moet een verklaring zijn van een instantie die daartoe bevoegd is. Een eigen geschreven verklaring of een verklaring van de accountant geldt niet.

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Alle veelgestelde vragen

Vragen? Kom in contact met het SNN.

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

 

Ik wil de Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 aanvragen

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall