Ga naar de inhoud
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op toekenning

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces

afbeelding behandelproces tot aanvraag

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een toekenningsbrief met daarin het maximale bedrag dat je aan bijdrage kunt ontvangen. Binnen twaalf maanden na de toekenningsbrief moet het project zijn afgerond.

Je kunt eenmalig een voorschot van maximaal 50% ontvangen. Als de bijdrage is toegekend, moet de standaardovereenkomst binnen vier weken retour worden gestuurd naar het SNN. Je ontvangt vervolgens een voorschot van 50% van de toegekende bijdrage.

VOORSCHOT INDIENEN

Behandelproces lopend

Behandelproces lopend

Aan het einde van het project dien je het project gereed te melden. Dit is mogelijk tot maximaal acht weken na de realisatietermijn van twaalf maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN de definitieve bijdrage vast.

De bijdrage kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de toekenningsbrief is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de bijdrage evenredig verlaagd.

PROJECT GEREED MELDEN

 

Behandelproces gereedmelding

Behandelproces vaststelling

Benodigde documenten

 • Kopie bankafschrift ter verificatie van uw IBAN.
 • Verslag of rapport van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Getekende overeenkomsten met derden (indien van toepassing)
 • Overige documenten die beschreven staan in bijlage II van uw toekenningsbrief. (indien van toepassing)
 • Ondertekende urenregistraties. (indien van toepassing)
 • Betalingsbewijzen van de betaalde facturen. (indien van toepassing)
 • Facturen van derden. (indien van toepassing)

Bijbehorende downloads

Download alle documenten

Regeling, toelichting en procedure wanneer je het niet eens bent met je besluit

Download alle documenten
afbeelding notebook

Heb je een vraag? Neem contact op met SNN

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding stuur ons jouw case

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall