Subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen

Er kunnen voor deze subsidie geen aanvragen meer worden ingediend! De belangstelling voor deze subsidie was groot en er is meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare budget. Aanvragen die nu buiten het subsidieplafond vallen, kunnen mogelijk toch nog voor subsidie in aanmerking komen. Tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen kan blijken dat projecten niet aan de voorwaarden van de subsidie voldoen. Hierdoor kan er budget vrijvallen voor een volgende aanvraag. 

Wil jij, ondanks de coronacrisis, investeren in scholing en het vergroten van de kennis van je medewerkers? Door het stimuleren van scholingsactiviteiten wordt de Groningse arbeidsmarkt versterkt en het kennisniveau bij werkgevers en werknemers vergroot. Daarnaast wordt de inzetbaarheid van medewerkers binnen of buiten de organisatie vergroot. Bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties kunnen via de subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen 70% van de scholingskosten vergoed krijgen tot een maximum van €4.000,-.

 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2021 ?
Besluit op aanvraag
8 weken ?
Resterend budget
€ 0,- ?
Subsidiepercentage
70%
Maximale subsidie
€4.000,- ?

Voor wie

Ondernemingen, Kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gevestigd in de provincie Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het volgen van een opleiding, training, seminar of cursus door eigenaren of medewerkers van Groningse ondernemingen, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties

Wat zijn de voorwaarden?

 • De scholingsactiviteit moet worden aangeboden door een onafhankelijke deskundige;
 • De deskundige moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Er mag per organisatie, kennisinstelling of onderneming maximaal 2 keer gebruik worden gemaakt van deze subsidie;
 • De opleidingskosten moeten minimaal €500,- bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen;
 • Kosten komen alleen in aanmerking voor subsidie als de verplichtingen ná 1 januari 2021 zijn aangegaan;
 • Uren, reiskosten en BTW komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • Je kan voor een specifieke scholingsactiviteit slechts één keer subsidie krijgen;
 • Je mag in één aanvraag de kosten van één scholingsactiviteit gevolgd door verschillende eigenaren of medewerkers declareren.

Ik wil de Subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen aanvragen.

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten
 • Subsidieregeling Arbeidsmarktscholing Provincie Groningen 2021
  0.28mb
  Download document
 • Subsidieplafond Subsidie Arbeidsmarktscholing Provincie Groningen 2021
  0.23mb
  Download document
 • Mandaatbesluit SNN Subsidie Arbeidsmarktscholing Provincie Groningen 2021
  0.25mb
  Download document
 • Wijziging Subsidieplafond Subsidie Arbeidsmarktscholing Provincie Groningen 2021
  0.23mb
  Download document

Een aantal veelgestelde vragen

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

 • De offerte moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De offerte moet geadresseerd zijn aan de aanvrager;
  • De offerte moet een prijsopgave bevatten; 
  • Op de offerte moet de bedrijfsnaam van de deskundige duidelijk zichtbaar zijn;
  • De scholingsactiviteit moet vermeld staan op de offerte;
  • De offerte moet zijn ondertekend.

  Is er geen sprake van een ondertekende offerte? Dan is een inschrijvingsbewijs ook toegestaan, mits hieruit de kosten van de scholingsactitiviteit duidelijk blijken.

  Is de offerte geadresseerd aan de cursist? Dan moet de aanvrager met een verklaring, een handtekening of een bedrijfsstempel aantonen dat hij akkoord is gegaan met de opleiding van de werknemer.

 • Ja, dat mag. Bij de aanvraag lever je dan het uittreksel van de deskundige uit het handelsregister van het land waar de deskundige is gevestigd aan.

 • ​​​​​​​Als de ondernemingen binnen het concern specifieke activiteiten uitvoeren, losstaand van andere ondernemingen, dan kan het maximum aantal aanvragen op onderneming niveau worden berekend.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. 

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijvenregelingen@snn.nl of bel  050 - 5224 915

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall