Subsidie Stageplaatsen Groningen

Er kunnen voor deze subsidie geen aanvragen meer worden ingediend! 

De belangstelling voor deze subsidie was groot en er is meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare budget. Aanvragen die nu buiten het subsidieplafond vallen, kunnen mogelijk toch nog voor subsidie in aanmerking komen. Tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen kan blijken dat projecten niet aan de voorwaarden van de subsidie voldoen. Hierdoor kan er budget vrijvallen voor een volgende aanvraag. 

Wil jij een veilige stageplaats aanbieden? Je kunt als ondernemer, kennisinstelling of maatschappelijke organisatie subsidie ontvangen door een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. Met deze subsidie kun je afhankelijk van de omvang van de stage €1.000,- (van 280 tot 400 uren) of €1.500,- (meer dan 400 uren) ontvangen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2021 ?
Besluit op aanvraag
8 weken ?
Resterend budget
€0,- ?
Maximale subsidie
€ 1.000,- of € 1.500,- ?

Voor wie

Ondernemingen, Kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gevestigd in de provincie Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het beschikbaar stellen van een stageplaats aan een student

Wat zijn de voorwaarden?

 • De stagiair moet een studie volgen aan een geaccrediteerde opleiding binnen het MBO, HBO, WO, praktijkonderwijs of voortgezet onderwijs;
 • De duur van de stage heeft de omvang van minimaal 280 uur;
 • Er mag per organisatie, kennisinstelling of onderneming maximaal 2 keer gebruik worden gemaakt van deze subsidie;
 • De stage moet binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie worden afgerond;
 • Het volgen van een BBL-opleiding wordt niet beschouwd als stage;
 • Er mag voor de stage geen verplichting zijn aangegaan vóór 1 januari 2021.

Ik wil de Subsidie Stageplaatsen Groningen aanvragen.

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • De stagiair heeft deze in veel gevallen zelf in bezit. In andere gevallen kan het bewijs van inschrijving door de student via de online schoolomgeving worden gedownload of worden opgevraagd bij de studentenadministratie. Hieronder enkele voorbeelden:

  Hanzehogeschool

  Heb je een verklaring van inschrijving nodig, dan kun je deze zelf printen vanuit OSIRIS Student (zonder Hanzelogo en handtekening) of opvragen bij de Studentenadministratie (inclusief Hanzelogo en ondertekening).

  RUG

  Vanaf het moment dat je officieel staat ingeschreven, kun je een verklaring van inschrijving downloaden via: de app 'Enrolments and photo' onder RUG tools op de studentenportal (inloggen met je S-nummer en wachtwoord).

  Een verklaring van inschrijving met een officiële stempel van de universiteit wordt afgegeven door de Centrale Studenten Administratie.

  Alfa College

  Voor een bewijs van inschrijving kunt je contact opnemen met het Servicepunt van de locatie waar jij staat ingeschreven.

 • ​​​​​​​Als de ondernemingen binnen het concern specifieke activiteiten uitvoeren, losstaand van andere ondernemingen, dan kan het maximum aantal aanvragen op onderneming niveau worden berekend.

 • ​​​​​​De verplichting is pas aangegaan als alle drie partijen de stageovereenkomst hebben getekend. Dus als er twee partijen in 2020 getekend hebben en de derde in 2021, dan zien wij dit als een verplichting dat is aangegaan in 2021.

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • De stageovereenkomst moet door alle partijen ondertekend zijn, dus ook door de onderwijsinstelling. Heeft de onderwijsinstelling nog niet getekend? Verzoek de onderwijsinstelling dan de overeenkomst alsnog te tekenen.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de subsidie Stageplaatsen Groningen. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijvenregelingen@snn.nl of bel  050 - 5224 915

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall