Subsidie Voucherregeling MKB Fryslân 2020 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces aanvraag

 

Afbeelding verwijderd.

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten
1.01mb

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Gefeliciteerd! Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. De subsidie wordt binnen drie weken na verleningsbeschikking op je rekening gestort. 

Binnen zes maanden moet het project afgerond zijn. 

Behandelproces lopend

Afbeelding verwijderd.

Vaststelling

Na afloop van jouw project ontvang je een e-mail van het SNN. Hierin staat dat de subsidie ambtshalve is vastgesteld of dat jouw project in de steekproef valt. Als dit het geval is, moet je een vaststellingsverzoek indienen. Dit is mogelijk tot maximaal acht weken na de realisatietermijn van zes maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN dan de definitieve subsidie vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking is verleend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

PROJECT VASTSTELLEN

Behandelproces vaststelling

Benodigde documenten

  • Getekende overeenkomst met de deskundige
  • Advies uitgebracht door deskundige (indien van toepassing op uw project)
  • Het behaalde diploma of certificaat (indien van toepassing op uw project)
  • Factuur waaruit blijkt dat de getroffen werkzaamheden zijn uitgevoerd
  • Bewijs van betaling van de factuur

Benodigde downloads

Download alle documenten

Regeling & toelichting

Klik hier voor de regeling & toelichting
1.23mb

De Voucherregeling MKB Fryslân 2020 is gebaseerd op de wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid uit de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (externe website).

Heb je een vraag? Neem contact op met SNN

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall