Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023

Groei verder met je bedrijf. De provincie Fryslân wil actuele ondernemersthema's ondersteunen op het gebied van vergroting van de circulaire economie, de inzetbaarheid van werknemers en medewerkers, inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de onderneming.

Mkb’ers in de provincie Fryslân kunnen daarom een voucher ontvangen voor het ontvangen van advies op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie of strategische HR. Ook kunnen mkb'ers een voucher ontvangen voor het scholen van werknemers en/of een eigenaar (of eigenaren). Of voor strategische ondernemersontwikkeling door een eigenaar, DGA of MT-lid. 50% van de kosten zijn subsidiabel. 

Heeft jouw rechtsvorm voor deze regeling al tweemaal subsidie ontvangen? Dan kun je geen aanvraag meer indienen (ook niet voor de nieuwe activiteit van 14 juni 2021).

Let op!

 • Het budget voor strategische HR en bedrijfsontwikkeling is bereikt. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het loket is gesloten. 
 • Er is nog wel budget beschikbaar voor strategische ondernemersontwikkeling.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2021 ?
Besluit op aanvraag
4 weken ?
Resterend budget
€ 1.068,40 ?
Subsidiepercentage
50%
Success rate
85% ?
Maximale subsidie
€ 2.500 of € 5.000 ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het laten opstellen van een adviesrapport door een onafhankelijke deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of een HR beleidsplan
 • Het deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door werknemers
 • Het deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus door de eigenaar (of eigenaren)
 • Het deelnemen aan een strategische ontwikkelingsopleiding door eigenaar, DGA of MT-lid

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategische HR of strategische ondernemersontwikkeling
 • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat je de offerte nog NIET hebt ondertekend)
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
 • Indien er sprake is van scholing: het project wordt binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond
 • Indien er sprake is van scholing: een vereiste is dat er na afloop een scholingsbewijs wordt verstrekt. Dit moet uit de offerte naar voren komen of middels een schriftelijke bevestiging van de deskundige

Regeling & toelichting

Verordeningen & openstellingsbesluiten (actuele versie)
0mb
Verordeningen & openstellingsbesluiten (oude versie)
0mb

Wil je sparren over HR, bedrijfsontwikkeling, innovatie of opleiding (in relatie met de voucherregeling)?

Ynbusiness kijkt graag met je mee!

Mail met Ynbusiness

Of bel 058- 76 00 500

 

Ik wil Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 aanvragen

Cases

Raak geïnspireerd

“Deze training geeft me houvast en inzicht hoe we verder kunnen gaan.”

Suzanne Kloosterman

Agenda

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall