RIS3: Meer weten of meedenken?

Het uitvoeren van de noordelijke RIS3 doen we samen. Gedurende de programmaperiode zijn er geregeld (digitale) ontmoetingen waarin we met de noordelijke partijen spreken over de programmaring en het instrumentarium. Hier lees je welke bijeenkomsten er gepland zijn, kun je informatie over eerdere bijeenkomsten terugvinden of je vraag stellen.

Gemist? Geslaagd webinar RIS3 en Europese fondsen

Op 29 juni 2021 organiseerden de Economic Board Noord-Nederland, SNN en de Provincies Drenthe, Groningen en Fryslân een geslaagd webinar over de RIS3 2021-2027 en de doorvertaling ervan in EFRO, REACT EU en JTF. 

Inhoud en doel webinar

Het was een informerende bijeenkomst voor een brede groep stakeholders over de huidige stand van zaken van de Europese fondsen. Het ging met name om de doorvertaling van de RIS3 in de EFRO, REACT EU en JTF programma’s. Wat houdt die doorvertaling in, waarvoor worden de fondsen ingezet en wat zijn de verschillen ten opzichte van de vorige programmaperiode? Daarnaast is stil gestaan bij een nieuwe werkwijze: missiegestuurd werken en een Continuous Entrepreneurial Discovery Process (CEDP).

Deze bijeenkomst was een start van een reeks sessies, die vanaf het najaar 2021 georganiseerd zal worden.

Webinar terugkijken?

Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan via deze link, en met behulp van onderstaand overzicht kunt u specifieke programmaonderdelen op de minuut terugkijken. Daarnaast vindt u de PowerPointpresentatie hieronder bij 'Vorige bijeenkomsten'.

Programma

  • 02:38 - Welkomstwoord door gedeputeerde Henk Brink
  • 05:30 - ‘Samen de lat hoog leggen – Rijk en regio bundelen krachten voor innovatie’ door Koenraad Debackere
  • 18:22 - Presentatie RIS3 2021-2027 en doorvertaling in EFRO- en REACT-EU-programma’s door Luc Hulsman
  • 48:20 - Toelichting op Just Transition Fund door Selma Zorgman-Schippers
  • 01:06:18 - Afsluiting

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u input geven, bijvoorbeeld voor de nieuwe sessies? Dat kan via onderstaand formulier.

Als u specifieke vragen over REACT EU heeft, dan kunt u via deze contactgegevens terecht: reacteu@snn.nl / 050 5224900.

Stel je vraag of geef input

Heb je een vraag of een idee over de RIS3 of één van de noordelijke Europese programma’s? Vul dan onderstaand formulier in.

Vorige bijeenkomsten

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall