Comité van Toezicht OP EFRO

Net als in de vorige programmaperiode is ook voor het OP EFRO 2014-2020 een Comité van Toezicht ingesteld. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma en de voortgang die wordt geboekt bij het verwezenlijken van de doelstellingen. Het doet onderzoek naar vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en brengt advies uit over door de managementautoriteit voorgestelde wijzigingen.

In de nieuwe programmaperiode ligt er een grotere nadruk op kwaliteit en het behalen van meetbare prestaties. Dit stelt specifieke eisen aan het toezicht, in het bijzonder op het gebied van het beoordelen van de voortgang van het programma en de projecten en het inschatten van programmarisico’s. 

De samenstelling van het Comité van Toezicht is als volgt:

Onafhankelijk voorzitter:

 • Jaap Wolters (Hanzevast)

Vertegenwoordigers namens de:

 • Werkgevers: Bert van der Haar (!pet)
 • Werknemers: Frans Strolenberg (CNV)
 • Milieufederaties: Noor van Leeuwen (Coördinator MVO-Alliantie)
 • Sociale inclusie en non-discriminatie bevorderende instanties: Sjikke Mulder (CMO Groningen)

Vertegenwoordigers namens de overheid:

 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland: Henk Brink (Gedeputeerde provincie Drenthe)
 • Ministerie van Economische Zaken: Sabine Klok
 • Europese Commissie: Marlies Peeters

Experts op het gebied van:

 • Monitoring en evaluatie: Paul Elhorst (RUG)
 • Economische ontwikkeling: Edwin Ezinga (ABN AMRO)
 • Onderwijs en kennisvalorisatie: Annemieke Galema (RUG)
 • Creatieve industrie en nieuwe media: Xandra Groenewold (ProTime)
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall