Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.eu

Voor vragen over onze particuliere regelingen:
(050) 522 4924 (08:30 - 17:00 uur)

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

SNN Privacy

Privacy statement

Dit is het privacy statement van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Ook de website 123 subsidie.nl is een onderdeel van het SNN en valt onder dit privacy statement.

DE WERKZAAMHEDEN VAN HET SNN
Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren.

Om relevante maatschappelijke en economische onderwerpen die van belang zijn voor Noord-Nederland op de agenda te houden, wordt de lobby richting Den Haag en Brussel binnen het SNN gecoördineerd en bestuurlijk afgestemd.

Naast de lobby wordt binnen het SNN het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd.

DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U GEBRUIKEN
Het SNN verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Wij kunnen niet uitsluiten dat derden via onze website cookies plaatsen waarmee uw surfgedrag wordt gevolgd (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@snn.eu. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

SNN verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Het SNN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het behandelen van uw subsidieaanvraag
Het afhandelen van subsidiebetalingen
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren, zoals subsidies
Het SNN analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Het SNN volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
Het SNN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of bij het publiceren van verstrekte Europese subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
Samenwerkingsverband Noord Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) zijn:

Subsidiedossiers: tot 10 jaar na de laatste uitbetaling. Bij bijzondere situaties worden de gegevens langer bewaard. Afhankelijk van de situatie wordt de termijn vastgesteld.

Ingetrokken subsidieaanvragen, niet verleende subsidieaanvragen of geweigerde aanvragen:

tot 3 jaar na de eindbeslissing.
Ontvangen van subsidies van derden, al of niet op basis van daarvoor vastgestelde landelijke of provinciale regelingen of programma’s:

tot 10 jaar na de laatste uitbetaling.
Klachten, adviezen en verzoeken om informatie: Het behandelen van klachten over het functioneren van de organisatie of van een medewerker bij het uitvoeren van de taken: 3 jaar bewaren. Wanneer de behandeling van de klacht een beleidslijn heeft veranderd: altijd bewaren.

Advisering aan derden, gevraagd of ongevraagd:

tot 3 jaar bewaren.
Informatieverzoeken door burgers, bedrijven, instellingen en overheden:

tot 1 jaar bewaren.
Informatieverzoeken waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB):

tot 10 jaar bewaren.

DELEN MET ANDEREN
Het SNN deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het SNN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Een voorbeeld is het delen van de gegevens met de Provincie Groningen in verband met de uitbetaling van subsidies.
Als wij met een andere reden dan voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens met derden delen, dan vragen wij daar vooraf uw toestemming voor.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Het SNN gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het SNN gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting de website veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven zoals Google.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@snn.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het SNN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Het SNN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@snn.eu.
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: m00004667.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall