Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

SNN Privacy

Privacy statement

Van harte welkom op onze website!

Met dit bezoek aan onze website laat je persoonsgegevens achter (bijvoorbeeld het IP-adres). Ook kun je zelf gegevens invoeren, zoals jouw naam of mailadres.

Heb je een subsidie bij ons aangevraagd, lees dan ook de Privacyverklaring Subsidies.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  • Contactgegevens                               | e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.
  • Persoonsidentificatie                         | naam, geslacht, geboortedatum etc.
  • Digitale sporen                                   | locatie, IP-adres, surfgedrag, webbrowser etc.

Hoe werkt het precies?

Zelf invoeren

Vul je persoonsgegevens in, bijvoorbeeld jouw e-mailadres en/of naam? Dan vragen wij je expliciet toestemming te geven om berichten van ons te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan onze nieuwsbrief of mailingen.

Tekstbestanden (cookies)

Het tekstbestand voor de functionaliteit zal altijd actief zijn. Deze is bedoeld om de website te laten functioneren en heeft niet tot doel persoonsgegevens te verzamelen. De analyse en volgbestanden dien je expliciet goed te keuren. Geef je geen toestemming? Dan plaatsen wij deze tekstbestanden niet en blijft de website volledig – zonder enige beperking – functioneren.

Wij maken gebruik van dienstverleners zoals Google Analytics en Blueconic voor het plaatsen van de tekstbestanden en het uitlezen van de verzamelde gegevens.

Rechtsgrond

Onze website zal op grond van jouw toestemming gegevens verwerken. Dit is in artikel 6 lid 1 sub a van de AVG vastgelegd.

Doeleinden

Geef je toestemming of voer je zelf gegevens in? Dan kunnen we jouw surfgedrag monitoren en in samenhang met gegevens van andere bezoekers aan onze website analyseren. Deze informatie gebruiken om onze (online) dienstverlening te verbeteren.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?
  1. De verwerkers van het SNN, denk bijvoorbeeld aan onze websitebouwer of hostingpartij.
  2. De auditorganisaties die bij het SNN controles uitvoeren.
  3. De medewerkers van het SNN.
  4. Externe onderzoeksorganisaties.

 

Afschermen van BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd

Bewaartermijnen

Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen zijn te vinden in de Archiefwet 1995 en het Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005. Wil je dat jouw gegevens verwijderd worden, dan doen we dat natuurlijk.

Rechten van de betrokkenen

Wil je iets wijzigen, verwijderen, inzien of bezwaar maken? Dan kun je een verzoek indienen bij het SNN. Ook voor het in leesbaar formaat opvragen van je gegevens, kun je contact met ons opnemen. We attenderen je erop dat het intrekken van jouw toestemming geen afbreuk doet aan de verwerking die daarvoor heeft plaatsgevonden.

Heb je een klacht?

Ben je het niet eens met de verwerking van persoonsgegevens of heb je een klacht? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met mevrouw D. Öğretici, functionaris gegevensbescherming via privacy@snn.nl.

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall