Comité van Toezicht Programma EFRO 2021-2027

Voor het Programma EFRO 2021-2027 is een Comité van Toezicht ingesteld. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma en de voortgang bij het realiseren van de doelen. Het comité doet onderzoek naar vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en brengt advies uit over wijzigingen die door de managementautoriteit (het SNN) zijn voorgesteld. Op deze pagina lees je wat het Comité van Toezicht precies doet en wie er in dit comité zitten. 

Wat doet het Comité van Toezicht? 

Noord-Nederland heeft gekozen voor een Comité van Toezicht dat onafhankelijk van de managementautoriteit (het SNN) functioneert. Deze scheiding van rollen is geborgd in de samenstelling van het comité, met een onafhankelijk voorzitter en de managementautoriteit die zonder stemrecht vertegenwoordigd is. Het Comité van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. Onderaan deze pagina vind je – bij Downloads – de agenda en notulen van deze vergaderingen. 

Het Comité van Toezicht houdt de managementautoriteit scherp en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die invloed hebben op het halen van de doelen van het programma (effectiviteit en doelmatigheid). Het SNN (de uitvoeringsorganisatie) heeft een secretariaatsfunctie. Ook ondersteunt het SNN het Comité van Toezicht door het op tijd van alle informatie te voorzien die het comité nodig heeft om de toezichthoudende rol goed te vervullen. Welke informatie dit is, wordt in afstemming met het Comité van Toezicht bepaald. Het SNN zorgt er daarnaast voor dat de besluiten en aanbevelingen van het Comité van Toezicht worden uitgevoerd. 

Wie zitten er in het Comité van Toezicht?

Voorzitter 

 • Jaap Wolters (onafhankelijk, stemrecht) 

Partnerschap: regionale, lokale, stedelijke en andere overheden

 • Marlies Peeters, Koen de Langhe (Europese Commissie, adviserende rol zonder stemrecht) 
 • Marjan Dol (beheerautoriteit, adviserende rol zonder stemrecht)
 • Henk Brink (regionale overheden – gedeputeerde Provincie Drenthe, stemrecht)
 • Marianne Poelman (lokale overheden – wethouder gemeente Súdwest-Fryslân, stemrecht)

Partnerschap: economische en sociale partners 

 • Joyce Walstra (werkgevers – mkb Noord-Nederland, stemrecht) 
 • Arnoud Hoogsteen (werknemers – FNV, stemrecht) 

Partnerschap: relevante instanties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen 

 • Henk Moll (partnerschap – Rijksuniversiteit Groningen, stemrecht) 
 • Annemieke Galema (vicevoorzitter, thema maatschappelijke impact/synergie economische en maatschappelijke doelstellingen, stemrecht) 

Partnerschap: onderzoeksorganisaties en universiteiten 

 • Erica Schaper (NHL Stenden, stemrecht) 

Monitoring en evaluatie 

 • Arjen Edzes (expert op het gebied van monitoring en evaluatie, stemrecht) 

Innnovatief ondernemerschap/ecosystemen 

 • Bert Roman (expert op het gebied van innovatief ondernemerschap en ecosystemen, stemrecht) 

Lidstaatautoriteit 

 • Astrid Bronswijk (Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, stemrecht) 

   

Het SNN zoekt nieuwe leden voor het Comité van Toezicht

Wij zoeken een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter voor het Comité van Toezicht (CvT) EFRO Noord-Nederland 2021-2027. Hieronder lees je de specifieke profielschetsen. Heb je interesse? Neem dan uiterlijk 20 juni 2024 contact op met Luc Hulsman via hulsman@snn.nl.