De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020 Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de anderhalve meter regeling provincie Groningen.

Over de subsidie

 • Ja, de subsidie is belastbaar.

 • Als de ondernemingen binnen het concern specifieke activiteiten uitvoeren, losstaand van andere ondernemingen, dan kan het maximum aantal aanvragen op onderneming niveau worden berekend.

 • Nee, dat is niet mogelijk.

  Je kunt in totaal twee keer gebruik maken van de subsidie. Bij beide aanvragen mag er maximaal €2.500,- subsidie worden aangevraagd. In het geval dat er bij de eerste aanvraag bijvoorbeeld slechts €1.000,- subsidie is aangevraagd en verleend, kan de resterende €1.500,- niet via een tweede aanvraag extra worden toegevoegd. Ook is het niet mogelijk om de subsidie toegekend in de eerste aanvraag met terugwerkende kracht op te hogen.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Maatschappelijke organisaties

 • Als maatschappelijke organisatie word je door de belastingdienst niet aangemerkt als ondernemer. Je biedt niet of nauwelijks goederen/diensten aan tegen betaling aan en hebt geen oogmerk om winst of inkomen uit je activiteiten te halen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dorpshuizen en amateursportverenigingen.

 • Nee, als maatschappelijke organisatie hoef je geen de-minimisverklaring aan te leveren.

 • Ja, ook als maatschappelijke organisatie moet je een mkb-toets aanleveren.

Ondertekening

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Bankafschrift

 • Met het bankafschrift controleren we of de subsidie ook daadwerkelijk op de rekening wordt gestort van de onderneming die de aanvraag indient.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient;
  • de naam van de onderneming;
  • het logo van de bank.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Staat je vraag hier niet bij?

Neem dan contact op met Team Bedrijfsontwikkeling & Groei. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.